HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Yine Hukuksuz Bir Uygulamaya İmza Attı | HEKİMSEN

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü sendikal eylemlere katılan hekimlere yaptıkları hukuksuz uygulamalara Aile Hekimlerinin gruplarını düşürmeyi de eklemiştir. Taleplerimizin geri çevrilmesi durumunda sendikamız Şanlıurfa ilinde iş bırakma kararı alacak ve hukuksuz işlem yapan bu yöneticilerin TCK'nin 118. Maddesi hükümlerince hapis cezasıyla yargılanmaları için gerekli hukuki süreci başlatacaktır.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü sendikal eylemlere katılan hekimlere yaptıkları savunma isteme, ceza verme gibi hukuksuz uygulamalarına bir yenisini eklemiş, Aile Hekimlerinin gruplarını düşürme yoluna gitmiştir.

Çok iyi biliyoruz ve farkındayız ki, savunma istenmesi de, ceza verilmesi de, sözleşme feshi de, üyelik başvurularında çıkarılan zorluklar gibi, hekimlerin sendikal faaliyetlerini engelleme amaçlıdır. Bulunduğu makam için hekimlik onurunu ayaklar altına almış idareciler Hekimsen’in de içinde bulunduğu hekim örgütlerinin görüşme taleplerini dahi kabul etmemiş, kapılarını diyaloğa kapatmıştır.

Diploma yemini ederken tüm hekimlerin kardeşi olduğunu beyan eden bu yöneticilerin hekim kardeşlerine yaptığı bu hukuksuz uygulamalar suçtur. Türk Ceza Kanunu’nun 118. Maddesi gereği hapis cezasıyla yargılanmalarını gerektirir.

Bu  idarecileri son bir defa daha uyarıyoruz. Yapılan yanlışlardan geri dönülmesi için 13.06.2022 Pazartesi günü Hekimsen’in de dahil olduğu hekim örgütlerince Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacak ve son bir defa daha görüşme talebinde bulunulacaktır. Görüşme talebine olumlu yanıt verilmemesi ya da haklı taleplerimizin geri çevrilmesi durumunda sendikamız Şanlıurfa ilinde iş bırakma kararı alacak ve hukuksuz işlem yapan bu yöneticilerin TCK'nin 118. Maddesi hükümlerince hapis cezasıyla yargılanmaları için gerekli hukuki süreci başlatacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Anahtar Kelimeler: Şanlıurfa, Basın Açıklaması, Aile Hekimliği, Sağlık Müdürlüğü

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN