HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

SBA ve YÖK-SBA Kadrolu Yan Dal ve Uzman Hekimlerin Taban Ödeme Zammından Faydalanması Dilekçesi | HEKİMSEN

Hekimsen hukuk birimi tarafından hazırlanan, üniversite hastanelerindeki SBA ve YÖK-SBA kadrolu yan dal asistanları ve uzman hekimlerinin Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği son taban ödeme %50 ve %100 artışından faydalanamamasına itiraz dilekçesi ektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan 30 Kasım 2023 tarihli değişiklik ile taban ek ödeme hesaplamasında kullanılan kadro unvanı katsayısı yan dal uzmanları için %100, yan dal asistanları için ise %50 artırımlı uygulanmaya başlanmıştır. Bu halde eğitim araştırma hastanelerinde çalışan yan dal uzman ve asistanlarına katsayı değişikliği uygulanmış olup; YÖK kadrolu ve Üniversite hastanelerinde çalışan SBA kadrolu yan dal asistan/uzman hekimleri bu katsayı artışı ve taban ek ödeme zammından faydalanamamıştır

Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan söz konusu değişiklik, yan dal uzmanlığının teşvik edilmesi ve yan dal uzmanları ile yan dal asistanlarının ödüllendirilerek motivasyonlarının artırılması amacıyla yapılmış olup, 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Benzer yönde bir değişikliğin Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik için de yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı kurumlarda görev yapan yan dal uzman ve asistanları ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda ve kadrolarda görev yapan yan dal uzman ve asistanları arasında taban ödeme ücretleri yönünden büyük farklılıklar oluşacaktır. Aynı işi yapan ancak farklı kamu kurumlarında görev yapan kamu çalışanları arasında doğacak ücret farklılıkları, eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olacak ve Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversite hastanelerinde görev yapan yan dal uzmanlar ve asistanlarının motivasyonlarını olumsuz etkileyecektir

İlk hukuki adım olarak, şahsi olarak verilmesi gereken itiraz dilekçelerini bağlı olunan idari birimlere verilmek yada  CİMER başvurusu olarak kullanılmak üzere yayınlıyoruz. Bu konuda YÖK yönetiminde farkındalık yaratılması için bu dilekçelerin ilgili kurumlara verilmesi önemlidir.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: Yök-Sba Taban Dilekçe, Yan Dal Yök-Sba Taban Artışı Dilekçe, Hekimsen Yan Dal Yök-Sba Taban Ödeme Dilekçe, Hekimsen Uzman Hekim Taban Artışı Dilekçe, Hekimsen Uzman Taban Ödeme Artışı Dilekçe, Hekimsen Uzman Taban Ödeme Zammı Dilekçe, Hekimsen Yan Dal Taban Ödeme Zammı Dilekçe, Yan Dal Uzmanlık Taban Ödeme Artışı, Hekimsen Taban Ödeme Artışı Dilekçe, Hekimsen Uzman Yök-Sba Taban Ödeme Dilekçe, Hekimsen Yan Dal Yök-Sba Taban Zammı Dilekçe

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN