HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Teklif Edilen Torba Yasa Reddedilmelidir | HEKİMSEN

Meclise sunulan torba yasanın getireceği sendikalara %2 üzerinde üye sayısı şartı adaletsizliğe kapı açacak ve medeniyetin gelişimine bir darbe vuracaktır.

Ekonomiye ilişkin torba yasa teklifi meclise sunulmuştur. Bu teklifin yasalaşması ile kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin % 2'sinden daha fazla üyesi olan sendikaların üyelerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında  toplu sözleşme ile belirlenecek tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödeneceği açıklanmıştır. “Buna gerekçe olarak da toplu pazarlık hakkının daha dengeli yürütülebilmesi ve güçlü sendikacılığın temin edilmesi amacıyla” adı altında bir bahane öne sürülmektedir.

Ancak şu unutulmamalıdır ki, bu sayının üstündeki sendikaların çoğu bugüne kadar siyasi birtakım görüşlere payanda olmaktan dolayı toplu pazarlık hakkını liyakatiyle yerine getirememişlerdir. Daha önceden “merdivenaltı” şeklinde aşağılanan sendikaların, bu liyakatsizliğin neden olduğu ihtiyaçtan kaynaklandığı unutulmamalıdır.

Amaç toplu pazarlık hakkının dengeli bir şekilde yürütülmesi ise; üye sayısı düşük olan sendikaların gelişmesini engelleyecek politikalardan kaçınılması, tam tersine işlerinin kolaylaştırılması, yollarının açılması gerekmektedir. İnsanlara kısıtlı hekim sayısına rağmen tedavi olacakları doktoru seçme hakkının verildiği bir dönemde, çalışanlara maddi kayıp endişesi yükleyerek sendikasını seçme hakkının elinden alınmaya kalkışılmasının iyi niyetle bağdaştırılabilecek bir tarafı bulunmamaktadır. 

Sivil toplum kuruluşları ülke medeniyetinin gelişmesinde önemli yapı taşlarıdır. Tarihte sivil toplum kuruluşlarının medeniyetlere katkısı bunun en güzel örneğidir. Sendikalar da bu yapı taşlarının en önemlilerindendir.

Geçtiğimiz günlerde kabul edilmiş bir yasanın dahi geri çekildiğini gördük. Henüz yasalaşmamış bu teklifin geri çekilmesi ya da reddedilmesi kabul edilmiş bir yasanın geri çekilmesinden daha kolay olsa gerektir.

Sendikamız, her ne kadar bu kritik eşiği aşacak üye sayısına sahip olsa da meclise sunulan bu adaletsiz yasanın medeniyetimize darbe vuracağı bilinciyle reddedilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu yasa teklifi üye sayısı yetersiz, henüz gelişimini tamamlamamış sendikaların yaşama hakkının önünde bir tehdit, yeni kurulacak sendikaların doğmasına da bir engeldir.

Bu konuda,

  1. Sendikamız bu teklifin yasalaşması durumunda gerekli hukuki girişimlerde bulunacak ve yasa maddesinin daha önce benzer bir maddenin iptal edilmesinde olduğu gibi benzer bir sonuca ulaşmak adına gereken her şeyi yapacaktır.
  2. Çalışanlarımızın da her toplu iş sözleşmesinde haklarını kaybetmelerine neden olan sendikalara üyeliklerinden vaz geçmelerini, haklarını arama yolunda samimiyetlerine inandıkları sendikalara üye olarak güç vermeye ve bu oyunu bozmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Anahtar Kelimeler: Sendika Kesintisi, Sendika Desteği, Sendika Destek Ödemesi, Sendika Kesinti Desteği, Sendika Ödemesi, %2 Sendika Ödemesi, %2 Üye Sayısı, %2 Sendika Üyesi, %2 Sendika Üye Sayısı, Sendika Üye Sınırı, Sendika Aidat, Sendika Aidatları, Sendika Kanunu, Sendika Yasası

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN