HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Van, Ankara ve Kocaeli'nde 2 Ekim 2023 Tarihlerinde İş Bırakma Kararı Alınmıştır | HEKİMSEN

Hekimsen Van, Ankara ve Kocaeli'nde İş Bırakma Eylem Kararı: Hekimsen 2 Ekim 2023 tarihlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde iş bırakma kararı almıştır. Tüm çalışanlarımızın güvenlik nedenleri ile iş yerlerinde bulunmamaları önemle duyurulur.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi olmak üzere ülkemizin farklı noktalarında sağlıkta şiddet olayları yaşanmıştır. Hekimsen Sendikası, daha önce Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre; şiddetin görüldüğü kurum, ilçe, il ya da Türkiye genelinde iş bırakılacaktır. Daha önce alınan bu karara ve Yönetim Kurulu'nun güncel olarak aldığı karara göre Hekimsen Sendikası tarafından 2 Ekim 2023 tarihinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde 1 (Bir) günlük iş bırakma eylemi yapılması karar altına alınmıştır.

İş bırakma eylem kararı alınan hatanelerimizde hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. Servislerde çalışan üyelerimiz, çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartı ile eyleme katılabileceklerdir (tüm servis, klinik çalışmaları, doğum salonları, evde bakım hizmetleri de bu kapsamdadır). Ayrıca yapılacak iş bırakma eylemleri sırasında elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. İş bırakma eylemi, gündüz mesai saatlerinde yapılacaktır. Taciz ve güvenlik tehdidi sebepleri ile çalışanlarımızın o gün iş yerlerinde bulunmamaları önemle duyurulur.

İş Bırakma Eylemi: 2 Ekim 2023

Hekimsen Sendikası, 2 Ekim iş bırakma kararı almıştır. 113/2023 sayılı iş bırakma kararı ile Van, Ankara ve Kocaeli'nde belirtilen kurumlarda iş bırakma kararı yapılacaktır. İş bırakma kararı ile 2 Ekim 2023 tarihinde belirlenen kurumlarda doktorlar iş bırakacak, hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. İş bırakma kararı, tüm sağlık çalışanlarını da kapsamaktadır.

2 Ekim Doktorlar İş Bırakacak mı?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde 2 Ekim 2023 tarihinde iş bırakma eylemi yapılacaktır. İş bırakma eylemi, yalnızca belirtilen kurumlarda gerçekleştirilecektir. 2 Ekim doktorlar iş bırakacaktır. İş bırakma eylemi kapsamında Hekimsen Sendikası'nın 113/2023 sayılı kararına uyan tüm sağlık çalışanları, o gün taciz ve güvenlik tehdidi gibi sebepler ile iş yerlerinde bulunmayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Doktorlar İş Mi Bırakıyor 2 Ekim, 2 Ekim Grev, 2 Ekim İş Bırakma, 2 Ekim Sağlıkta Grev, 2 Ekim Sağlık Grevi, 2 Ekim Doktorlar İş Bırakıyor, 2 Ekim Doktorlar Çalışıyor Mu, Hekimsen 2 Ekim 2023 Eylemi, Hekimsen 2 Ekim 2023 Eylem Kararı, Hekimsen 2 Ekim 2023 İş Bırakma Eylemi, 2 Ekim Hekimler İş Bırakıyor, 2 Ekim Doktor Grevi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN