HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Zorunlu Olmayan Özellikli İzlemleri Yapmama Kararı Alınmıştır | HEKİMSEN

Yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar ve nedenleri aşağıda derlenmiştir. Eylem kararımıza sebepler ise, hemen tüm memur ve işçi kadrolarına, sağlık çalışanları kadar morbidite ve mortalite riskleri olmamasına rağmen ek ücret tahsis edilmiş, çalışma sa...

Yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar ve nedenleri aşağıda derlenmiştir.

Eylem kararımıza sebepler ise, hemen tüm memur ve işçi kadrolarına, sağlık çalışanları kadar morbidite ve mortalite riskleri olmamasına rağmen ek ücret tahsis edilmiş, çalışma saatlerine kadar kısaltılmıştır. Bununla beraber Covid hastalarının bilgilendirilmesi ve geçmiş günlerine ait raporlara kadar birçok işlem hekimlerin sırtına yüklenmiştir. Çoğunlukla tedbir amaçlı verilen covid istirahat ve izolasyon raporları hekimleri usule uygun olmayan rapor verme gibi sıkıntılara sokmadan kolayca bir KHK ile çözülebilecekken çözümsüz bırakılmıştır.

Covid aşılama ile ilgili sıkışık bir zaman diliminde yazılan programların eksiklikleri, hastaların aşı ve onam sürecine uyum gösterememeleri ve bu sürecin Aile Hekimleri tarafından kompanze edilmesi bilinmesi gereken önemli bir mücadelemiz olmuştur. Önemli bir bölümü anlamlı düzeyde bütçe artışı gerektirmeyecek olan sahanın problemleri askıda beklemekte bunun için maalesef gerekli düzenlemeler sağlanmamaktadır.

Hastanelerde çalışan tüm personele hekimler hariç tam ek ödeme verilmiş ancak hekimler yadsınmıştır. Özlük hakları itibarıyla kabul edilemez hak gaspına uğramış hekimlerin maaşları ek ödeme ile kompanse edilmeye çalışılmış ancak en büyük risk altında çalışan sağlık personeli içinde hekimler Covid-19 pandemisi döneminde ek ödeme de alamaz hale gelmiştir. Hekimler toplum ortalamasından çok daha yüksek oranda vefat etmişler ama görev şehidi de sayılmamışlardır. Son ek ödeme yönetmeliğinde aralarında rasyonel bilimsel ölçüde ek ödeme katsayıları belirlenememiş bununla birlikte yaptıkları girişim ve işlemler SGK tarafından hastanelerine ödenirken onlara bu işlem karşılığında hak ediş verilmemiştir. Bu nedenle ek ödemeleri de azaltılmıştır.

Bunlarla birlikte; Aile Hekimliği Sisteminde pozitif persormans veya ilave ödeme şarta bağlanmış ve bu da 3 ayla sınırlı tutulup daha sonra ödenmemiştir.

Bütün bu nedenlerden ötürü Hekimsen Sendikası Yönetim kurulu olarak zorunlu olmayan özellikli izlemleri uygulamama kararı alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN