HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

4924 Sözleşmeli Statüdeki Hekimlerin Ocak Ayı Maaşlarındaki Vergilendirmeye Dair | HEKİMSEN

Bilindiği üzere; kamu çalışanının süregelen vergi matrahı üzerinden her ay gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Sahada görev yapan hekim arkadaşlarımızın bir kısmı 657,663 vs ile önemli bir kısmı da 4924'e tabi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edil...

Bilindiği üzere; kamu çalışanının süregelen vergi matrahı üzerinden her ay gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. Sahada görev yapan hekim arkadaşlarımızın bir kısmı 657,663 vs ile önemli bir kısmı da 4924'e tabi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Hepinizin malumudur ki; 4924'lü olarak çalışan meslektaşlarımız maaşlarını çalışıp sonradan almaktadırlar. 

Bu yıl ocak ayında 4924'e tabi çalışan bir sendika yöneticimiz maaşını incelediğinde 15 ocak maaşının 2 ayrı kalem olarak düzenlendiğini, 15 aralık- 31 aralık 2019 ve 1-14 ocak diye hesaplanan kalemlerden ilkine 2019 yılı süregelen vergi matrahı göz önüne alınarak % 35 vergilendirildiğini, ikinci kaleme ise 2020 yılının ilk geliri düşünülerek % 15 üzerinden vergilendirildiğini fark etmiştir. Konuyla ilgili yaptığımız araştırmalar neticesinde bu hesaplama yönteminin 166 seri no'lu gelir vergisi genel tebliğine aykırı olduğu bilgisine ulaştık. Bu sebeple yöneticimiz bağlı bulunduğu hastaneye konuyla ilgili dilekçe vermiş ve mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Hastanenin, bağlı bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğünden görüş istemesi üzerine, ilgili müdürlük talebi haklı bulmuş ve hastane idaresi gerekli hesaplamaları başlatmıştır. 

4924 sözleşmeli pozisyonda çalışan hekimlere yapılan ödemelerde sahada 3 ayrı hesaplama tekniğine ulaştık;

1- Yukarıda emsal gösterilen kurumda yapılan hesaplama tekniği

2- 15 ocak maaşının tamamının bir önceki yılın geliri olarak sayılıp %27 veya % 35 üzerinden vergilendirilen teknik

3- 15 ocak maaşının yılın ilk geliri olarak sayılıp % 15 üzerinden vergilendirildiği teknik

 burada anılan 1 ve 2 no2lu tekniklere göre hesaplama yapılması ilgili tebliğe(166 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ MADDE 5) aykırı olup, hekimin madden mağduriyetine sebep olmaktadır. Doğru hesaplama tekniği 3 no'lu maddede belirtilmiştir.

Meslektaşlarımızın 15 Ocak'ta aldıkları sözleşmeli net maaşlarının 15 Şubatta aldıkları sözleşmeli net maaşlarından düşük olması durumunda yanlış bir vergilendirme sonucu mağdur edildikleri kolaylıkla anlaşılabilir. Konuyla alakalı dilekçe örneği ve aklınıza takılabilecek diğer hususlarda HEKİMSEN olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu tüm meslektaşlarımızın bilmesini isteriz.

 

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN