HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur
Aile Hekimliği Ödeme Yönetmeliği İle İlgili Hekimsen Basın Açıklaması | HEKİMSEN

25 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete'de Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Sendikamız açısından kabul edilemez hususlar barındıran yönetmeliğin ilgili maddelerine karşı tarafımızca iptal davası açılacaktır.

Aylardır beklenen ve gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği değişikliği, sahanın beklentilerini karşılamadığı gibi, kabul edilemeyecek maddeler barındırmaktadır.

  1. Bakanlık sahanın ihtiyaç ve şikayetlerini bir kez daha görmezden gelmiş ve istişaresiz hareket etmiştir.
  2. Yapılan düzenleme ile iyileştirme Aile Hekimlerine değil vatandaşa yapılmıştır çünkü daha fazla hasta bakmaya mecbur bırakan bu sistem, hekimlerimizi vatandaşın usulsüz isteklerini yerine getirmeye zorlayacaktır.
  3. Ek ödeme yönetmeliğinde, iş bırakma eylemlerine katılmak gibi itaatsizlik durumlarında, kesinti tehdidi yapıldığı gibi, Aile Hekimlerine de benzer bir tehdit yapılmıştır. Bu tehdit; Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesindeki “Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmüne muhalefet etmektedir. Bu maddeye muhalefetten ötürü sendikamız iptal davası açacaktır.
  4. Aile Hekimliği dışındaki birinci basamak hekimleri tamamen yok sayılmış; Toplum Sağlığı Merkezleri, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Entegre Hastane hekimleri mağdur edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın 14 Mart tarihinde vadettikleri karşılığını bulmamıştır.
  5. Cari giderler için yapılan ödemelerin enflasyon karşısındaki aşınması görmezden gelinmiştir.
  6. Yapılacak teşvik ödemesi, memleketin birçok yerinde, yapılan işin karşılığı olmaktan çok uzak olacaktır.
  7. Teşvik ödemesinin yapılabilmesi için hekimin muayene etmesi gereken günlük en az hasta sayısı dahi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarının üzerindedir.
  8. Hekimin emeği yine görmezden gelinmiştir. Hak ettiğinin çok altında ödemelere daha fazla emekle sahip olmaya zorlanan hekim bir kez daha değersizleştirilmiştir.
  9. Yeni ödeme yönetmeliği istismara çok açıktır. Bilinmesi gerekir ki; bu yönetmelik ile olacak olan şudur: Hekimlerden kısılan ücretin çok daha fazlası devlet bütçesine tanı ve tedavi masrafı olarak yansıyacaktır
  10. Her açıklamamızda belirttiğimiz gibi esas isteğimiz; en az maaş alan hekimin maaşının (maaş tazminatları hariç) en çok maaş alan diğer bir sağlık çalışanının maaşının 3 katından, asgari ücretin de 6 katından az olmamasının sağlanması, tüm hekimlerimizin emekliliklerine yansıyacak, dünya standartlarındaki maaşlara ulaşmalarıdır.

Hekim üzerinden tasarruf olmaz. Hekimlik alın teri ile ölçülmez.

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği Ödeme Yönetmeliği, Aile Hekimlerine Ek Ödeme, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı Ödeme Yönetmeliği, Aile Hekimliği Yönetmelik, Aile Hekimliği Yönetmeliği, Resmi Gazete Aile Hekimliği, Aile Hekimliği Yönetmelik Değişikliği, Aile Hekimliği Değişiklik, Aile Hekimliği Tavan Ödemesi, Aile Hekimliği Hekimsen Ödeme Yönetmeliği, Hekimsen Aile Hekimliği Yönetmeliği, Hekimsen Aile Hekimliği Değişikliği

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN