HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yayımlandı | HEKİMSEN

Resmi Gazete'de Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5988) yayımlandı. Yönetmelikle birlikte var olan önceki sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde bazı değişiklikler gerçekleşti. Yönetmelik 1 Eylül 2022'de yürürlüğe girecek.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5988) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dr. Fahrettin Koca @drfahrettinkoca

 

AİLE HEKİMLİĞİ sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu önemli gelişme ile, Aile Hekimlerimiz ve ASM çalışanlarımız kendileriyle ilgili mevzuatlar çerçevesinde taban ek ödemesi ve teşvik ödemesinden yararlanacaklar. Hayırlı olsun.

25 Ağustos 2022

MADDE 1- 29/6/2021 tarihli ve 4198 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin 18. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine (10) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

11) Aile hekimlerine, halk sağlığının geliştirilmesine destekleri, halkın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaları ve düzenli hizmet sunumuna katkıları nispetinde ödüllendirilmeleri ve motivasyonlarının sürdürülmesi amacıyla destek ödemesi yapılır. Bu ödeme, bu yönetmeliğin eki (EK-3 Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli)'ne istinaden, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin %42'si oranında yapılır. Ancak bu ödeme 1 - 10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11 - 20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz.

12) Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının:

  • 41 - 50 arasında olması halinde tavan ücretin %10'u
  • 51 - 60 arası olması halinde tavan ücretin %21'i
  • 61 - 75 arasında olması halinde tavan ücretin %31'i
  • 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin %42'si

oranında teşvik ödemesi yapılır. Bu alt bent kapsamında aile hekimliği biriminin günlük muayene sayısı, aile hekiminin yaptığı aylık toplam muayene sayısının, aile hekiminin ilgili aydaki fiilen görev yaptığı gün sayısına bölünmesi ile bulunur.

MADDE 2- Aynı yönetmeliğin 19. maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Geçici aile hekimine ödenecek toplam brüt tutar (maaş, sabit ödeme, taban ödeme dahil) geçici aile hekiminin, çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşmeli olarak hizmet sunması halinde hesaplanacak olan sözleşmeye esas brüt ücretten fazla olamaz.

MADDE 3- Aynı yönetmeliğin 21. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine (10) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

11) Aile sağlığı çalışanlarına, halk sağlığının geliştirilmesine destekleri, halkın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaları ve düzenli hizmet sunumuna katkıları nispetinde ödüllendirilmeleri ve motivasyonlarının sürdürülmesi amacıyla destek ödemesi yapılır. Bu ödeme, bu yönetmeliğin eki (Ek - 3 Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli)'ne istinaden, herhangi bir ihtar puanı almamış olan aile sağlığı çalışanlarına, tavan ücretin %3'ü oranında yapılır. Ancak bu ödeme 1- 10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11 - 20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz.

12) Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının:

  • 40 - 60 arası olması halinde tavan ücretin %1,5'i
  • 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin %3'ü

oranında teşvik ödemesi yapılır. Bu alt bent kapsamında aile hekimliği biriminin günlük muayene sayısı, aile hekiminin yaptığı aylık toplam muayene sayısının, aile hekiminin ilgili aydaki fiilen görev yaptığı gün sayısına bölünmesi ile bulunur.

MADDE 4- Aynı yönetmeliğin 22. maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Geçici aile sağlığı çalışanına ödenecek toplam brüt tutar (maaş, sabit ödeme, taban ödeme dahil) geçici aile sağlığı çalışanının, çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşmeli olarak hizmet sunması halinde hesaplanacak olan sözleşmeye esas brüt ücretten fazla olamaz.

MADDE 5- Bu yönetmelik 1 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Hekimsen, yönetmelik ile ilgili değerlendirmelerini en kısa sürede yaparak hekimlerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunacaktır. 

Yönetmeliği İndir

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği Yönetmelik, Aile Hekimliği Yönetmeliği, Resmi Gazete Aile Hekimliği, Aile Hekimliği Yönetmelik Değişikliği, Aile Hekimliği Değişiklik, Aile Hekimliği Tavan Ödemesi, Aile Hekimliği Ödeme Yönetmeliği, Aile Hekimliği Hekimsen Ödeme Yönetmeliği, Hekimsen Aile Hekimliği Yönetmeliği, Hekimsen Aile Hekimliği Değişikliği, Aile Hekimliği Sözleşme Ve Ödeme Yönetmeliği, Aile Hekimliği Resmi Gazete

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN