HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Deprem Bölgesinde Çalışan Aile Hekimlerinin Ödemelerinin Süreleri Uzatılmalıdır | HEKİMSEN

Aile Hekimleri Deprem Bölgesi Ödemeleri: Ülkemizde meydana gelen binlerce kişinin öldüğü, şehirlerin yıkıldığı, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depreminde, tüm ülkemiz hatta dünyamız derinden etkilenmiştir. Bölgedeki aile hekimlerimizin manevi kayıplarının telafisinin olamayacağı, en azından mali haklarının bir süreyle korunmasının gereklilik olduğu açıktır.

Ülkemizde meydana gelen binlerce kişinin öldüğü, şehirlerin yıkıldığı, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 şubat 2023 depreminde tüm ülkemiz hatta dünyamız derinden etkilenmiştir. Depremden ciddi olarak etkilenenlerin içinde maalesef bölgede görev yapan aile hekimlerimiz de bulunmaktadır. Bölgedeki aile hekimlerimizin manevi kayıplarının telafisinin olamayacağı, en azından mali haklarının bir süreyle korunmasının gereklilik olduğu açıktır.

Aile Hekimi Deprem Bölgesi Ödemeleri

4 Nisan 2023' te alınan kararla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikte Yönetmeliğin 25 inci maddesine ilave edilen 25/A maddesinin;

Afet Durumunda Ek Ödemeler

1a Bendi: Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının ödemelerinde; kayıtlı kişiler için ödenecek ücret, tarama ve takip katsayısı ile teşvik ödemeleri her biri ayrı ayrı hesaplanarak genel hayata etkili afet durumundan önceki aya ait aylık ücretlerinden az olmamak üzere ödeme yapılır.

6 Aylık Deprem Ödemesi

1b Bendi: Hizmet sunumun devam edilmesi mümkün olmayan aile hekimliği birimleri için genel hayata etkili afetin yaşandığı durumdan önceki son aya ait aile sağlığı gider ödemesi ödemeye devam edilir. Bu birimler müdürlükçe gösterilen yerlerde hizmet sunumuna devam eder.

ibareleri yer almaktadır.

Deprem Ödemeleri Uzayabilir mi?

Yine 25/A ‘nın 2. maddesinde ‘’Bu uygulamalar, genel hayata etkili afetin yaşanmasından itibaren 6 ay süre ile uygulanır. Sağlık Bakanının onayı ile bu süre 1 defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir" İbaresi yer almaktadır. Bu maddeden yola çıkarak deprem bölgesindeki aile hekimlerine yapılan ödemelerin ilk 6 aylık süresi 6 Ağustos itibariyle bitmiş olacağı bundan sonraki aylarda çok ciddi maddi kayıplar yaşayacağı öngörülmektedir.

Bu 6 aylık sürenin yönetmelik dahilinde 1 kez daha uzatılmasını Sağlık Bakanlığı’na tavsiye ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği, Sözleşmeli Aile Hekimleri, Aile Hekimliği Deprem Ödemesi, Aile Hekimi Deprem Ödeme, Aile Hekimliği Afet Bölgesi, Aile Hekimliği Afet Ödemesi, Aile Hekimi Afet Ödemeleri, Aile Hekimi Ödemesi, Aile Hekimliği Deprem, Aile Hekimi Deprem

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN