HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
Dünya Diş Hekimleri Günü Kutlu Olsun (22 Kasım 2022) | HEKİMSEN

Tüm beden sağlığının başlangıcı olan, ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlenmesi, ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde; bilim, teknik ve sanatı birleştirerek özveri ile çalışan tüm diş hekimlerimizin 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü kutlu olsun.

22 Kasım 1908'de ilk diş hekimliği fakültesinin açılması kararı alınmış ve Darülfünun Osmanlı Tıp Fakültesi Dişçi Mektebi kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra bu fakülte tıp fakültesinden ayrılmış ve İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi adını almıştır. 22 Kasım’ın içinde bulunduğu hafta Toplum Ağız Diş Sağlığı haftası olarak, 22 Kasım ise Dünya Diş Hekimleri Günü olarak kutlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütüne göre ağız-diş hastalıkları önlenebilir hastalıklardır. Öncelikli yaş grubuna (0-18 yaş) yapılacak koruyucu tedavilerle ağız-diş hastalıkları ortaya çıkmadan önlenebilecek veya basit tedavilerle ağız-diş sağlığı ve dolayısı ile genel sağlık korunmuş olacaktır. Sağlıklı nesillerin yetişmesiyle tedavi ve protez ihtiyacı azalması sonucu ciddi anlamda kaynak tasarrufu sağlanacaktır. Özellikle 0-18 yaş grubuna yönelik yapılacak düzenli kontroller ve ağız diş sağlığı eğitimi ile hastalıkların ortaya çıkması önlenecek ve zamanında yapılan basit müdahaleler ile eğitim gününden kayıplar önlenecektir. Aile diş hekimliğinin koruyucu diş hekimliği boyutunda uygulanması bu ve benzeri sebeplerle olumludur. Aile diş hekimliği gönüllülük esasına göre uygulanmalıdır. Koruyucu diş hekimliği uygulamaları için kamu diş hekimleri yetersiz kalacağından, özelden hizmet satın alınarak bu eksik giderilebilir.

Öte yandan aile diş hekimliğinde daha geniş yelpazede girişimsel işlemlerin yapılması halinde; tamamı ithal olan diş hekimliği malzemelerinin döviz kuru üzerinden değişken fiyatları uzun vadede aile diş hekimliğinin bütçesinde sıkıntı yaratabilir ve girişimsel diş hekimliği uygulamalarının süresinin uzunluğu ve talebin yoğunluğu şiddete davet çıkarabilir. Aile diş hekimliği popülist politikalar güdülmeden, bilimsel mesnette, yıllar içinde aile hekimliğinde karşılaşılan handikaplar göz önüne alınarak, yapılacak işlemler ve yaş sınırı dikkatli belirlenerek ve ilgili makamların, sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin bir araya getirildiği çalıştaylar düzenlenerek uygulamaya geçirilmelidir. 

İdeal olan sağlıkta performans sisteminin tamamiyle kaldırılması, hekimlere tek kalemde ve yoksulluk sınırının üzerinde bir maaş getirilmesidir. Hekimsen olarak hekim maaşları için en düşük talebimiz "altı asgari ücrettir". Yeni ek ödeme yönetmeliği ile getirilen Teşvik adı altındaki ödüllendirme sistemi maaşın en fazla %20 si düzeyinde olması kabul edilebilirdir. Maaşlardaki iyileştirme ek ödemelerle değil özel hizmet tazminatı artırılarak yapılmalıdır. Belirlenen tek kalem maaşla ilgili düzenlemeler yönetmelik ve yönergelerle değil kanunla garanti altına alınmalıdır. Maaşlar, taban ve teşvik ödemeleri her ayın 15 inde yatırılmalıdır. 12 Ağustos 2022 tarihli Ek Ödeme Yönetmeliğinde sabit ödemeler ve taban ödemelerin birleşiminden oluşan temel ek ödemenin hekimin kazancından mahsuplaşılmadan, merkezi bütçeden karşılanması ve her girişimsel işlem puanının teşvik sisteminde karşılık bulması yıllardır beklenen olumlu gelişmelerdir. Diğer olumlu bir gelişme 2008 öncesi ve sonrası emekli sandığı başlangıçlı emekli maaşları arasındaki farkın azaltılmasıdır, ancak beklenen bu farkın tamamen kaldırılmasıdır.

Tüm beden sağlığının başlangıcı olan, ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun bilinçlenmesi, ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde; bilim, teknik ve sanatı birleştirerek özveri ile çalışan tüm diş hekimlerimizin 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü kutlu olsun.

Hekimsen'in yapmış olduğu Kamu Diş Hekimlerinin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri - 2022 çalıştayına ait raporu yeniden inceleyebilirsiniz.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

PDF (765.85 KB)

Anahtar Kelimeler: Kutlama, Diş Hekimleri Günü, Dünya Diş Hekimleri Günü, 22 Kasım Diş Hekimleri, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü, Diş Hekimleri Günü Kutlaması, Hekimsen Diş Hekimleri, Hekimsen Diş Hekimi, Diş Hekimi Günü, Diş Günü, Diş Hekimliği Günü, Diş Hekimlerinin Günü

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN