HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Ek Ödeme Dağıtımında Hekimlere Yine Haksızlık | HEKİMSEN

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik ile hekimlerimize yapılan ek ödeme oranı %70'e düşürülürken, hekim dışı personele yapılan ek ödeme oranı %30'a çıkarılmıştır. Bu durum, ek ödemelerin dağıtımında hekimlerimize karşı ciddi bir haksızlık meydana getirmiştir. Hekimsen Sendikası, hekimlerin taban ve teşvik ek ödemelerini etkileyen değişiklik hakkında gerekli işlemleri başlatmıştır.

Ek ödeme dağıtımında, hekimlerimize karşı yine haksızlık yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik ile ek ödeme dağıtımında düzenlemelere gidilmiştir. Yapılan değişiklik sonucunda, hekimlere dağıtılan ek ödeme oranı %70'e düşürülürken, hekim dışı personele dağıtılan ek ödeme oranı %30'a çıkarılmıştır. Bu değişiklik, hekimlere karşı yapılan bir haksızlık olarak yansımıştır.

Ek Ödemede Hekimlere Haksızlık

Bilindiği üzere, Eylül ayında hak edilen ödemelerden başlamak üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından ek ödemeler üzerinde yapılan değişiklik ile, ek ödeme dağıtımında değişiklikler gerçekleşmiştir. Değişiklik sonucunda, ödemeler üzerinde yapılacak artış sonuç olarak hekimler için yapılan artışa oranla diğer sağlık personelleri için yaklaşık en az 3,3 kat fazla olarak gerçekleştirilmiştir.

Dağıtılacak Tutar Arttı

Değişiklik sonucunda, hekimlerimizin ek ödeme tavanı değiştirilmemiştir ancak diğer personelimiz için ek ödeme tavanı yükseltilmiştir. Yapılan değişiklik öncesinde ek ödemenin %75'i hekimlere, %25'i ise diğer personellere dağıtılmaktaydı. SUT üzerinde yaklaşık %35 artış yapılması sonucunda, dağıtılacak olan ek ödeme miktarında artış gerçekleştirilmiştir.

Hekim Dışı Personele Oran Arttırıldı

Hekim, Hekim Dışı Personel Ek Ödeme Oranları ve Enflasyon Tablosu

Yapılan değişiklik ile ek ödeme dağıtım oranları, Eylül ayında hak edilen ödemelerde hekimler için ortalama %70'e düşürülmüş, diğer personel için ise ortalama %30'a çıkarılmıştır. Bu değişiklik bazı kurumlarda, değişkenler neticesinde hekimlerin aleyhine olacak şekilde daha da fazla miktarlarda gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak artışlar neticesinde ek ödemelerde hekim dışı personele yaklaşık %100 ve üzeri artış gerçekleştirilmiş, ancak hekimler için bu oran yaklaşık %30 seviyelerinde kalmıştır. Hekimler için teşvik ek ödemeyi etkileyecek bu durum, hekim dışı sağlık personeline hekimlere oranla ek ödemelerde yaklaşık en az 3,3 kat fazla artış sağlamaktadır. 

Hekimlere Karşı Haksızlık Yapıldı

Hekimlere karşı yine haksızlık yapılmış, oyunun kuralları oyun sırasında değiştirilmiştir. Hekimsen Sendikası, hekim dışı personelin alacakları başta maaş olmak üzere ek ödeme gibi gelir kalemleri için her zaman olumlu yaklaşımda bulunmuştur. Hekimsen Sendikası, hiçbir sağlık personelinin hak kaybı yaşamasını istememiş ve toplu sözleşme taleplerinde bu durumu açıkça dile getirmiştir. Ancak yaşanılan bu durum şunu göstermektedir ki; hekimleri temsil eden idari kadroların bakanlıktaki yetersizliği, diğer tüm eksiklik ve yanlışların yanı sıra, ek ödeme konusunda da haksızlıklara sebep olmaktadır.

Hekimsen Konunun Takipçisi

Hekimsen Sendikasının varlığının önemi bir kez daha ortaya çıkmış, sessiz sedasız oynalınan oyun gün yüzüne çıkarılmış, konu hakkında gerekli işlemler tarafımızca başlatılmıştır.

Kıymetli üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler: Doktor Ek Ödeme, Ek Ödeme Oranları, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme 2023, Doktor Ek Ödeme 2023, Doktor Taban Ek Ödeme, Ek Ödeme Değişikliği, Sağık Bakanlığı Ek Ödeme Değişikliği, Ek Ödemede Hekimlere Haksızlık, Yeni Ek Ödeme Oranları, Hekimsen Ek Ödeme, Hekim Dışı Ek Ödeme, Taban Ek Ödeme Oranı, Teşvik Ek Ödeme Oranı

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN