HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Halkımıza Ve Meslektaşlarımıza Duyuru: Hekimsen’e İtibar Suikastı Yapılıyor | HEKİMSEN

Hekimsen kurulduğu günden bu yana hep siyasetten uzak durmuş, siyaset üstü faaliyetleri ile hekimler tarafından benimsenmiş bir sendikadır. FETÖ terör örgütünün kullandığı taktiklerden birinin de hedef saptırarak masum insanları karalamak ve bu şekilde devletin mücadele alanını genişletmek olduğu unutulmamalıdır.

Hekimsen kurulduğu günden bu yana her zaman siyasetten uzak durmuş, siyaset üstü faaliyetleri ile hekimler tarafından benimsenmiş bir sendikadır. Herkesin sadece kendini ilgilendiren, sendikaya mal edilemeyecek bir inancı ve sosyal yaşantısı vardır. Gerek yönetim kurulu ve kurucu üyelerimiz, gerekse üye ve temsilcilerimiz arasında her siyasi görüşten ve inançtan meslektaşlarımız bulunmaktadır.

Hekimsen, sağlık politikaları dışına çıkar ve siyasete girerse, kapatılacağı tüzükle belirlenmiş tek sendikadır.

Siyaset üstü şekilde kamu yararına çalışan bir sendika olmamızın gereği olarak üye kabulünde ve temsilci seçilmesinde; hiçbir meslektaşımıza siyasi görüş ve inancı sorulmamıştır. Yönetim kurulu üyelerimiz ve kurucu üyelerimiz siyasetçilerle aynı fotoğraf karesine dahi girmemeye özen göstermişlerdir.

İnsanların FETÖ terör örgütüne mensup olup olmamasının tespiti ve cezalandırılması devletin görevidir. Kurulma aşamasında kurucularımızın tamamı güvenlik soruşturmasından geçmiştir. Hiçbir kurucumuz hakkında kendilerine yöneltilmiş bir suçlama bulunmamakla birlikte sendikamız tarafından İçişleri Bakanlığına yazılan 03.07.2022 tarih ve 788 sayılı yazıyla “Kamuda çalışan hekimleri temsil eden Hekimsen sendikasının her bir üyesinin haklı olarak üyesi oldukları sendikalarının kurucularının, bu müfterilerin iftiraları doğrultusunda herhangi bir illiyet bağının olup olmadığının netlik kazanmasını bilme hakları vardır. Her ne kadar adli sicil kayıtlarında herhangi bir kurucu üyemizin sicil kaydı bulunmasa da, belirtilen sebeple İçişleri Bakanlığımızdan sendika kurucu üyelerimizin herhangi birinin terör örgütlerine iltisaklı olup olmadıklarının tarafınızca teyidini arz ederiz.” denilerek tekrar güvenlik soruşturması dahi istenmiştir.

Hürriyet gazetesi köşe yazarlarından Nedim Şener, 22.07.2022 Cuma günü yazdığı yazıda Hekimsen için “FETÖ İltisaklı” tanımını kullanmış, Hekimsen avukatlarınca yazı hakkında dava açılmış ve mahkemece yayın yasağı getirilmiştir. Mahkeme tarafından sendikamız haklı bulunmasına rağmen yazı halen yayından kaldırılmamış, üstüne üstlük hukuk tanımazlığın bir göstergesi olarak bugün aynı konu tekrar kaleme alınmıştır.

Gazetenin ve yazarın karanlık ellerce en basit haliyle yanlış bilgilendirme sonucu, belki de bilerek ve isteyerek bu itibar suikastına alet olduğu açıktır. Mahkeme kararını hiçe sayacak cüreti nereden buldukları da merak konusudur. Hatta mahkeme kararı “4 saat içinde uygulanır” derken erişimi 3 gün boyunca kaldırmamasını eleştirenlere “Aceleniz ne” diye cevap verme küstahlığını da göstermiştir. Yazarın geçmişte ve bugün, ne yaptığını ve yapmakta olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

15 Temmuz ihanetinden bu yana devletimiz; FETÖ'ye karşı, soruşturma ve tutuklamalarla, mücadeledesini yürütürken hiçbir zaman basına bilgi vermemiştir. Yönetim kurulumuz ve kurucularımız için bugüne kadar herhangi bir soruşturma ya da tutuklama yapılmamışken, basından bu şekilde saldırı olması da dikkat çekici bir husustur.

FETÖ terör örgütünün kullandığı taktiklerden birinin de hedef saptırarak masum insanları karalamak ve bu şekilde devletin mücadele alanını genişletmek olduğu unutulmamalıdır.

Hekimsen tarafından hukuki zeminde gereken her türlü mücadele ve girişimler yürütülmektedir. Sosyal medya kanallarından gösterilen tepkiler ve yapılan etiketlemeler bu müfteri gazeteci ve gazetenin reklamı olarak değerlendirilmekte ve iftiracıları gündemde tutmaktadır. Bu yüzden Hekimsen tarafından bu cevap niteliğindeki açıklamamız dışında herhangi bir paylaşım ve sosyal medya etkinliği yapılmayacaktır.

Tüm meslektaşlarımızın da bu hususa dikkat etmelerini, hukuki süreç tamamlanana kadar itidalli olmalarını rica ederiz.

Anahtar Kelimeler: Basın Açıklaması, Nedim Şener, Fetö, Siyaset, Terör, Hukuk, Yönetim Kurulu, Hürriyet

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN