HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Hekimsen, 11 STK'nın Bulunduğu Çalışma Grubundan Ayrılmıştır | HEKİMSEN

11 sivil toplum örgütü ile bir araya gelinen ortak çalışma grubundan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı'nın terör destekçisi açıklamaları ve bu açıklamalara tepki gösterilmemesi, hedeflerimizin ve yol haritamızın uyumsuzluğu gerekçesiyle, bu çalışma grubundan ayrılmış bulunuyoruz. Hekimlerimizi yönetimi değiştirmek amacı ile TTB’ye üye olarak seçimlerde aktif rol almaya davet ediyoruz.

Yakın bir zamanda, 11 sivil toplum örgütü ile, hekimlik meslek onurumuzu korumak ve hekimlerin özlük hak kayıplarını geri kazanmak için, bir çalışma grubunda bir araya geldik. Ancak bugün yaşananlar neticesinde TTB merkez yönetiminin hekimlik mesleğine verdiği zararın tarafımızca kabul edilebilir bir durum olmadığı aşikarken, grupta bu olaya herhangi bir tepki gösterilmemesi,  hedeflerimizin ve yol haritamızın uyumsuzluğu gerekçesiyle, bu çalışma grubundan ayrılmış bulunuyoruz.  

Unutulmamalıdır ki; TTB biz hekimlerin çatı örgütüdür. Tepkimiz mevcut merkez konseyi yönetimine, bu konseyi göreve taşıyan delegelere ve seçim sisteminedir.

Çatı örgütümüzün odağını hekimliğe çevirmek ve hekimlik hak ve onur mücadelesinde beraber yürüyebilmek için tüm hekimlerimizi Türk Tabipleri Birliği’ne yakışmayan terör destekçisi yönetimi değiştirmek amacı ile TTB’ye üye olarak seçimlerde aktif rol almaya davet ediyoruz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler: Ttb Başkanı, Ttb Kimyasal Silah, Hekimsen Ttb, Hekimsen Türk Tabipler Birliği, Ttb Başkanı Kimyasal Silah, Ttb Başkanı Açıklaması, Türk Tabipler Birliği Terör, Türk Tabipler Birliği Kimyasal Silah, Türk Tabipler Birliği Açıklama, Hekimsen Ttb Açıklama

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN