HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur
Hekimsen Acil Tıp Çalıştayı Raporu (2 - 3 Temmuz 2022, Ankara) | HEKİMSEN

Hekimsen Acil Tıp Çalıştayı, HADEM (Hekimsen Acil Tıp Danışma ve Eğitim Merkezi) koordinatörlüğünde, 2-3 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da düzenlenmişti. Ülkemizde Acil Tıbbın ve acil sağlık hizmetlerinin en yüksek kaliteye ulaşması ve ideal bir sağlık sistemi için, gece gündüz acil servislerde çalıştıkları halde vakit ayırıp, emek harcayıp bu çalıştaya katılan tüm hekimlerimize teşekkürlerimizle.

Hekimsen Acil Tıp Çalıştayı, HADEM (Hekimsen Acil Tıp Danışma ve Eğitim Merkezi) koordinatörlüğünde, 2-3 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da düzenlendi.

Türkiye’de; acil servislerde çalışan başta acil tıp uzmanlarımız olmak üzere, acil tıp asistanlarımız ve pratisyen hekimlerimiz büyük bir özveriyle sağlık sisteminin yükünün büyük bir kısmını kaldırmaktadırlar. Ülkemizdeki bütün hastanelerde bakılan hastaların dörtte birine acil servislerde bakılıyor olması bunun en dehşet verici kanıtlarından biridir. Bu sayısal verilerin dünyada başka bir ülkede örneği olmadığı gibi hiçbir bilimsel dayanağı da yoktur. Böyle kalabalık ortamlarda da şiddetin kaçınılmaz olduğu, hekimlerimizin nöbetlerine can güvenliği endişesiyle gittikleri açıktır.

Sendikamız da sağlık sisteminin bu en önemli ve en fazla soruna sahip parçası olan acil servislerdeki sorunların çözülmesi, sağlık sisteminin daha ideal ve bilimsel veriler ışığında yeniden düzenlenmesi gerektiği düşüncesiyle bu acil tıp çalıştayını yapma kararı almıştır.

Bu çalıştayda acil servis hekimlerimizin sorunları 15 başlıkta incelenmiş ve her bir başlık için ayrı ayrı çözüm önerileri sunulmuştur.

 • Acil tıp hekimliğinin hak ettiği itibar ve saygınlığa ulaşması için
 • Acil servislerdeki hasta kalabalığını ortadan kaldırmak maksatlı hastaların dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için
 • Acil servis hekimlerimize yönelik şiddeti sadece cezalarla değil, şiddetin nedenlerine yönelip, bunları ortadan kaldırarak önlemek için
 • Acil servis hekimlerimizin çalışma saatlerinin, çalışma ortamlarının ve çalışma şartlarının insani koşullarda ve ergonomik şartlarda düzenlenmesi için
 • Acil servis hekimlerimize mezuniyet öncesinde ve sonrasında verilecek olan eğitimlerde şehir ve hastane fark etmeksizin bir standardizasyon sağlanması için
 • Acil servis hekimlerimizin modern teknolojiyle ve bilimsel yöntemlerle çalışabilmesini sağlamak için
 • Acil servis hekimlerimizin aldıkları risk ölçüsünde hak ettikleri geliri alabilmelerini sağlamak ve hekimler arası gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak için,
 • Acil servis hekimlerimizin malpraktis riski ve baskısından kurtulmaları için
 • Hastaların istedikleri anda ve istedikleri şekilde acil servis hekimlerini haksız yere şikâyet edememeleri için,
 • Acil servis hekimlerimizin mobbing baskısından kurtulmaları için
 • Acil servis hekimlerimizin yönetim kadrolarına girebilmeleri ve yönetimsel kararlarda söz sahibi olabilmeleri için,
 • Acil servis hekimlerimizin usulsüz görevlendirmelerden kurtulabilmeleri için
 • Acil servislerde nitelikli yardımcı sağlık personelleriyle, yetkin 112 ekipleri, komuta kontrol merkezi çalışanları ve acil sağlık hizmetleri koordinasyon komisyonu çalışanları ile iş birliği içinde çalışılabilmesi için

Ülkemizde Acil Tıbbın ve acil sağlık hizmetlerinin en yüksek kaliteye ulaşması ve ideal bir sağlık sistemi için, gece gündüz acil servislerde çalıştıkları halde vakit ayırıp, emek harcayıp bu çalıştaya katılan ve bu raporun oluşmasına katkı sunan tüm hekimlerimize Hekimsen olarak teşekkür eder, çalıştay raporumuzu yetkililerin bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

PDF (756.53 KB)

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Acil Tıp Çalıştayı, Acil Tıp Çalıştayı, Hadem Acil Tıp Çalıştayı, Hekimsen Hadem, Hekimsen Acil Tıp Çalıştay Raporu, Acil Tıp Çalıştay Raporu, Temmuz Acil Tıp Çalıştay Raporu, Ankara Acil Tıp Çalıştay Raporu, Acil Tıp Çalıştayı Hekim Sendikası, Hekim Sendikası Acil Tıp Çalıştay Raporu, Acil Tıp Çalıştay Raporu Hekim Sendika, Sendika Acil Tıp Çalıştayı

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN