HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

İzin Hakları, İzin Süreleri ve İzin Kesintileri | HEKİMSEN

Devlet memurlarının izin hakları, türleri, süreleri ve kesintileri hakkındaki tüm merak ettiklerinizi bu yazıda bulabilirsiniz. Yıllık izin, sağlık izni, analık izni, babalık izni, evlilik izni, süt izni süresi, hastalık izni gibi çeşitli izin türlerinde ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

İzin hakları, devlet memurlarının önemli haklarındandır. Bu hakları öğrenebileceğiniz şekilde devlet memurluğunda izinler, izin türleri, izin süreleri, izinler süresince maaş ve ek ödemelerde yapılan kesintiler hakkında sizler için detaylı bir yazı hazırladık.

Devlet Memurlarında İzinler

Devlet memurları, görevlerini yerine getirirken çeşitli nedenlerle izin alma hakkına sahiptir. Bu izinler, memurların dinlenmesine, özel gereksinimlerini karşılamaları ya da beklenmedik durumlara hazırlıklı olmasına yardımcı olmaktadır.

Devlet Memurluğunda İzin Nedir?

Devlet memurlarının, görevlerini yerine getirirken çeşitli nedenlerle izin alma hakları bulunmaktadır. Çeşitli sebeplerle var olan izin türleri bulunmaktadır. Devlet memurlarının çeşitli sebeplerle ve çeşitli sürelerde, belirli şartlarla çalışmamalarına izin denilir. İzin süreleri ise izin türüne, memurun hizmet süresine, memurun sağlık durumuna göre değişiklik göstermektedir. İzinler, memurun maaş ve diğer ek ödemelerinden kesinti yapılmadan ya da kesinti yapılarak verilebilmektedir.

İzin Nasıl Kullanılır?

Memurlar, izinlerini kullanmadan önce izin talebinde bulunmalıdır. İzin talebi, memurun amirine yazılı olarak yapılır. İzin talebinde, izin nedenini ve izin süresini belirten bir dilekçe sunulur.

İzin Süreleri

Devlet memurları izin süreleri, izin türlerine göre değişiklik göstermektedir. Memur izin süreleri, yıllık izin süresi, sağlık izni süresi, analık izni süresi, babalık izni süresi, evlilik izni süresi, süt izni süresi, hastalık izni süresi gibi çeşitli izin türleri için farklı izin süreleri belirlenmiştir. 

İzin Hakları ve Süreleri

İzin türlerine göre izin sürelerini gösteren tablo üzerinde, izin sürelerini görüntüleyebilirsiniz.

İzin Hakları ve Süreleri
İzin Türüİzin Süresi
Yıllık İzin1 - 10 Hizmet Yılı: 20 gün, 10 ve Üzeri Hizmet Yılı: 30 gün
Sağlık İzni (Şua İzni)30 Gün
Analık İzni (Mazeret İzni)Doğum Öncesi: 8 Hafta, Doğum Sonrası: 8 Hafta
Evlat Edinme (Mazeret İzni)8 Hafta
Babalık İzni (Mazeret İzni)10 Gün
Evlilik İzni (Mazeret İzni)7 Gün
Ölüm İzni (Mazeret İzni)7 Gün
Mazeret İzni (Diğer Durumlar)10 Gün
Süt İzni (Mazeret İzni)İlk 6 Ay: 3 Saat, İkinci 6 Ay: 1,5 Saat
Engelli Çocuk (Mazeret İzni)10 Gün
İlave Analık İzni1. Doğum: 2 Ay, 2. Doğum: 4 Ay, 3. Doğum: 6 Ay
Hastalık İzni (Uzun Süreli)Uzun süre tedavi gerektiren: 18 Ay,Diğer hastalık halleri: 12 Ay
Hastalık İzni (Kısa Süreli)Tek hekim raporu ile 1 defada en fazla: 10 Gün, Kontrol muayenesinde öngörülmüş ise ilave en fazla: 10 Gün
Refakat İzni3 Ay, Gerekli görülürse ilave: 3 Ay
Uzun Süreli Hastalık (Aylıksız İzin)18 Aya Kadar
Doğum İzni (Aylıksız İzin)24 Aya Kadar
Evlat Edinme (Aylıksız İzin)24 AyakKadar
Görev ya da Öğrenim (Aylıksız İzin)Görev ya da öğrenim süresi kadar
5 Hizmet Yılı Dolanlar (Aylıksız İzin)1 Yıla Kadar
Askerlik (Aylıksız İzin)Askerlik Görevi Süresince
Yarı Zamanlı ÇalışmaÇocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar

İzin Türleri, Kesintiler ve Ayrıntılı Bilgi

1. Yıllık İzin

Yıllık izin, devlet memurlarının her yıl belirli bir süre için izin alma hakkıdır. Yıllık izin süresi, memurun hizmet süresine göre değişir. Yıllık izin, memurların dinlenmesine, özel işlerini halletmesine veya beklenmedik durumlara hazırlıklı olmasına yardımcı olur. Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Yıllık İzin Süresi

Yıllık izin süresi hizmet yılına göre değişiklik göstermektedir. 1 yılını tamamlamamış devlet memurları yıllık izin kullanamaz. 1 yıl ile 10 yıl arasında hizmet süresi olan devlet memurları, her 1 yılda 20 gün yıllık izin kullanabilirler. 10 yıldan fazla hizmet süresi olan devlet memurları ise her 1 yılda 30 gün yıllık izin kullanabilirler.

Yıllık İzin Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılmaz.

Taban Ödeme: Ayda en fazla 5 gün olmak üzere yılda 12 gün kadar yıllık izin kullanımında kesintisi yapılmaz. Bu süreleri geçen günlerde kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Ayda en fazla 5 gün olmak üzere yılda 12 gün kadar yıllık izin kullanımında kesintisi yapılmaz. Bu süreleri geçen günlerde kesinti yapılır.

Yıllık izinde 657 ana maaş üzerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Taban ödeme ve teşvik ek ödemede ise ayda en fazla 5 gün olmak üzere yılda 12 gün kadar yıllık izin kullanımında kesintisi yapılmaz. Ayda 5 günü ve yılda 12 günü geçen yıllık izin kullanımlarında ise taban ödeme ve teşvik ek ödemede kesinti yapılır.

2. Sağlık İzni (Şua İzni)

Sağlık (Şua) İzni, radyasyona maruz kalmak gibi iş yerinde gerçekleşen ve sağlığı bozan durumlar yaşayan sağlık personeline verilen izin türüdür. Bu izin, sağlık personelinin sağlığını korumak ve çalışma verimliliğini artırmak için önemlidir. Sağlık (Şua) izni, her yıl yıllık izne ilave olarak kullanılmaktadır.

Sağlık İzni Süresi

Sağlık İzni (Şua İzni) yılda 30 gün olarak verilmektedir.

Sağlık İzni Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılmaz.

Taban Ödeme: Kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılır.

Sağlık izninde 657 ana maaş üzerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Taban ödeme ve teşvik ek ödemede ise kesinti yapılmaktadır.

3. Analık İzni

Analık izni, kadın memurların doğum nedeniyle izin alma hakkıdır. Analık izni, memurun doğum nedeniyle işe gelememesi sebebi ile hak ettiği bir izindir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta daha eklenmektedir. Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Mazeret iznidir.

Analık İzni Süresi

Analık izni, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olarak verilmektedir. Ayrıntılarda verilen şartlara göre bu süre değişiklik gösterebilmektedir.

Analık İzni Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılmaz.

Taban Ödeme: Kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılır.

Analık izninde 657 ana maaş üzerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Taban ödeme ve teşvik ek ödemede ise kesinti yapılmaktadır.

4. Evlat Edinme İzni

Evlat edinme izni, üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren verilen izindir. Bu izin, memurun evlat edindiği çocuğu ile ilgilenmesine ve uyum sürecine yardımcı olmak için verilen bir haktır. Evlat edinme izni, devlet memurlarının sahip olduğu önemli bir haktır. Bu izin, memurların evlat edinme ve çocuk sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır. Mazeret iznidir.

Evlat Edinme İzni Süresi

Evlat edinme izni, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta olarak verilmektedir. 

Evlat Edinme İzni Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılmaz.

Taban Ödeme: Kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılır.

Evlat edinme izninde 657 ana maaş üzerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Taban ödeme ve teşvik ek ödemede ise kesinti yapılmaktadır.

5. Babalık İzni

Babalık izni, eşinin doğum yapması halinde erkek memurlara verilen bir izin türüdür. Bu izin, memurun eşinin doğumu sonrasında doğum süreciyle ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi ve yeni doğan bebeğiyle ilgilenmesine yardımcı olmak için verilmektedir. Memura, eşinin doğum yapması halinde talebi üzerine verilmektedir. Mazeret iznidir.

Babalık İzni Süresi

Babalık izni, doğum sonrasında 10 gün olarak verilmektedir.

Babalık İzni Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılmaz.

Taban Ödeme: Kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılır.

Babalık izninde 657 ana maaş üzerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Taban ödeme ve teşvik ek ödemede ise kesinti yapılmaktadır.

6. Evlilik İzni

Evlilik izni, memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde verilen bir izin türüdür. Bu izin, memurun evlilik hazırlıkları ve düğün süreci ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi ve yeni evlilik hayatına uyum sağlamasına yardımcı olmak için verilmektedir. Evlilik izni, devlet memurlarının sahip olduğu önemli bir haktır. Bu izin, memurların aile kurma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır. Memurun kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi halinde verilmektedir. Mazeret iznidir.

Evlilik İzni Süresi

Evlilik izni, 7 gün olarak verilmektedir.

Evlilik İzni Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılmaz.

Taban Ödeme: Kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılır.

Evlilik izninde 657 ana maaş üzerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Taban ödeme ve teşvik ek ödemede ise kesinti yapılmaktadır.

7. Ölüm İzni

Ölüm izni, memurun eşinin, çocuğunun, kendisi ya da eşinin anne ve babasının veya kendisi ya da eşinin kardeşinin ölümü halinde verilen bir izin türüdür. Bu izin, memurun cenaze işlemleri ve yas tutma süreci ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi ve psikolojik olarak toparlanmasına yardımcı olmak için isteği üzerine verilmektedir. Ölüm izni, memurların aile bireylerinin kaybı nedeniyle yaşadıkları zor dönemi atlatmalarına yardımcı olmaktadır. Mazeret iznidir.

Ölüm İzni Süresi

Ölüm izni, 7 gün olarak verilmektedir.

Ölüm İzni Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılmaz.

Taban Ödeme: Kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılır.

Ölüm izninde 657 ana maaş üzerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Taban ödeme ve teşvik ek ödemede ise kesinti yapılmaktadır.

7. Mazeret İzni (Diğer Mazeretler)

Memura babalık, evlilik ve ölüm halleri dışında zorunlu sebeplerde, mazeretine bağlı toptan veya bölümler halinde verilebilir. Zaruri hallerde öğretmenler hariç olmak üzere, ilave 10 gün daha izin verilebilir. Bu durumda, bu süreler yıllık izinden düşülür.

Mazeret İzni Süresi

Mazeret izni, 10 gün olarak verilmektedir.

Mazeret İzni Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılmaz.

Taban Ödeme: Kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılır.

Mazeret izninde 657 ana maaş üzerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Taban ödeme ve teşvik ek ödemede ise kesinti yapılmaktadır.

8. Süt İzni

Süt izni, kadın memurlara, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren verilen izindir. Bu izin, memurun çocuğunu emzirmesine ve süt üretimini desteklemesine yardımcı olmak için verilir. Süt izni, devlet memurlarının sahip olduğu önemli bir haktır. Bu izin, memurların annelik görevlerini yerine getirmelerine ve bebeklerinin sağlıklı büyümelerine yardımcı olmaktadır. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, memurun tercihi dikkate alınır. Mazeret iznidir.

Süt İzni Süresi

Süt izni, doğum sonrası analık izni bitiminden sonra ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat olarak verilmektedir.

Süt İzni Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılmaz.

Taban Ödeme: Kesinti yapılmaz.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılmaz.

Mazeret izninde 657 ana maaş üzerinde, taban ödemede ve teşvik ek ödemede herhangi bir kesinti yapılmaz. 

9. Engelli Çocuk İzni

Engelli çocuk izni, memurun en az %70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde verilen izindir. Bu izin, memurun engelli çocuğunun bakım ve tedavisi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesine ve çocuğun iyileşme sürecine yardımcı olmak için verilmektedir. Engelli ya da süreğen hastalı olan çocuğun evli olması durumunda, iznin kullanılabilmesi için eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması gerekmektedir. Mazeret iznidir.

Engelli Çocuk İzin Süresi

Engelli çocuk izni, 10 gün olarak verilmektedir.

Engelli Çocuk İzin Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılmaz.

Taban Ödeme: Kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılır.

Engelli çocuk izninde 657 ana maaş üzerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Taban ödeme ve teşvik ek ödemede ise kesinti yapılmaktadır.

10. İlave Analık İzni

Süt izni verilmeksizin ilave analık izni, isteğe bağlı olarak doğum sonrasında değişken sürelerde verilen izindir. Bu izin, memurların doğum sonrası süreçteki ihtiyaçlarını karşılamak ve çocuklarının sağlıklı büyümelerine yardımcı olmak için gerekli olan zamanı ve desteği sağlar. Çoğul doğumlarda belirtilen sürelere 1 ay eklenmektedir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hallerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanmaktadır. Evlatlık edinen memurlar da bu izinden yararlanabilmektedir. Mazeret iznidir.

İlave Analık İzni Süresi

İlave analık izni, birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, üçüncü doğumda 6 ay boyunca günlük çalışma süresinin yarısı olarak verilmektedir.

İlave Analık İzni Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılmaz.

Taban Ödeme: Kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılır.

Süt izni olmaksızın analık izninde 657 ana maaş üzerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Taban ödeme ve teşvik ek ödemede ise kesinti yapılmaktadır.

11. Uzun Süreli Hastalık İzni

Uzun süreli hastalık izni, memurun sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamaz hale gelmesi halinde, sağlık kurulu raporuna dayalı olarak verilen izindir. Bu izin, memurun iyileşme sürecine odaklanmasına ve tedavi görmesine yardımcı olmak için verilir. Uzun süreli hastalık izni, memurların sahip olduğu önemli bir haktır. Bu izin, memurların sağlık sorunlarını tedavi ettirmelerine ve işlerine geri dönmelerine yardımcı olur. Memura uzun bir süre tedavi ihtiyacı gösteren hastalıklarda özlük hakları korunarak verilir.  Memurun hastanelerde yatarak gördüğü tedavi süreleri de hastalık izni olarak dikkate alınır. Hastalık izni kullanan memurun iyileşememesi halinde belirtilen süreler kadar ilave izin verilir. Bu süre zarfında da memur iyileşemezse malulen emekliye sevkedilir.

Uzun Süreli Hastalık İzni Süresi

Kanser, verem ya da akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise 12 aya kadar verilmektedir. İznin gerekliliği heyet raporunda yer almalıdır.

Uzun Süreli Hastalık İzni Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılmaz.

Taban Ödeme: Kesinti yapılmaz.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılmaz.

Uzun süreli hastalık izninde 657 ana maaş üzerinde, taban ödemede ve teşvik ek ödemede herhangi bir kesinti yapılmaz.

12. Kısa Süreli Hastalık İzni

Kısa süreli hastalık izni, memurun sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamaz hale gelmesi halinde verilen izindir. Bu izin, memurun iyileşme sürecine odaklanmasına ve tedavi görmesine yardımcı olmak için verilir. Bu izin, memurların sağlık sorunlarını tedavi ettirmelerine ve işlerine geri dönmelerine yardımcı olmaktadır. Bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı 40 günü geçemez. Bu süre geçtikten sonra verilecek hastalık raporları Sağlık Kurulu Raporu olarak düzenlenmek zorundadır.

Kısa Süreli Hastalık İzni Süresi

Tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün, bir önceki raporda doktor tarafından kontrol muayenesi öngörülmüş ise en çok ilave 10 gün olarak verilmektedir.

Kısa Süreli Hastalık İzni Kesintisi

657 Ana Maaş:  Bir takvim yılında kullanılan hastalık izni süresi toplamı 7 günü aşana kadar kesinti yapılmaz. Bu süre aşılırsa kesinti yapılır.

Taban Ödeme:  Bir takvim yılında kullanılan hastalık izni süresi toplamı 7 günü aşana kadar kesinti yapılmaz. Bu süre aşılırsa kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme:  Bir takvim yılında kullanılan hastalık izni süresi toplamı 7 günü aşana kadar kesinti yapılmaz. Bu süre aşılırsa kesinti yapılır.

Kısa süreli hastalık izninde 657 ana maaş üzerinde, taban ödemede ve teşvik ek ödemede 7 güne kadar herhangi bir kesinti yapılmaz. 7 günü aşan izinde kesinti yapılmaktadır.

13. Refakat İzni

Refakat izni, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek eşinin, çocuğunun, anne ve babasının veya kardeşinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığı olması halinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla memurun aylık ve özlük haklarının korunarak bu yakınına refakat etmesi için verilen izindir. Bu izin, memurun yakınının bakım ve tedavisi ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi ve psikolojik olarak toparlanmasına yardımcı olmak için verilir. Bu izin, memurların aile bireylerinin sağlık sorunlarında onlara destek olmalarına ve işlerine geri dönmelerine yardımcı olmaktadır. 

Refakat İzni Süresi

Refakat izni 3 aydır. Ancak gerekli görülürse ilave 3 ay daha verilebilir.

Refakat İzni Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılmaz.

Taban Ödeme: Kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılır.

Refakat izninde 657 ana maaş üzerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Taban ödeme ve teşvik ek ödemede ise kesinti yapılmaktadır.

14. Aylıksız Uzun Süreli Hastalık İzni

Kanser, verem ya da akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde verilen aylıklı izinlerin sonunda hastalığın devamı halinde verilmektedir. 

Aylıksız Uzun Süreli Hastalık İzni Süresi

Aylıksız uzun süreli hastalık izni 18 aya kadar verilmektedir.

Aylıksız Uzun Süreli Hastalık İzni Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılır.

Taban Ödeme: Kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılır.

Aylıksız uzun süreli hastalık izninde 657 ana maaş, taban ödeme ve teşvik ek ödemede kesilmektedir.

15. Aylıksız Doğum İzni

Aylıksız doğum izni, memurun doğum yapması halinde, isteği üzerine verilen ve maaş ve diğer özlük haklarının ödenmediği izindir. Bu izin, memurun doğum sonrası iyileşme sürecine odaklanmasına ve çocuğunun bakım ve eğitimine odaklanmasına yardımcı olmak için verilir. Bu izin, memurların doğum sonrası ihtiyaçlarını karşılamak ve çocuklarının sağlıklı büyümelerine yardımcı olmak için gerekli olan zamanı ve desteği sağlar. Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin veya süt izni hariç doğum sayısına bağlı olarak verilen izin süresinin bitiminden itibaren; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine verilmektedir.

Aylıksız Doğum İzni Süresi

Aylıksız doğum izni 24 aya kadar verilmektedir.

Aylıksız Doğum İzni Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılır.

Taban Ödeme: Kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılır.

Aylıksız doğum izninde 657 ana maaş, taban ödeme ve teşvik ek ödemede kesilmektedir.

16. Aylıksız Evlat Edinme İzni

Aylıksız evlat edinme izni, memurun evlat edinmesi halinde, isteği üzerine verilen ve maaş ve diğer özlük haklarının ödenmediği izindir. Bu izin, memurun evlat edinme sürecine odaklanmasına ve yeni çocuğunun bakım ve eğitimine odaklanmasına yardımcı olmak için verilir.  Bu izin, memurların yeni ailelerine uyum sağlamalarına ve çocuklarının sağlıklı büyümelerine yardımcı olmak için gerekli olan zamanı ve desteği sağlar. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, istekleri üzerine aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda aylıksız izin, eşlerin talebi üzerine yirmi dört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm halinde eşlere kullandırılabilir

Aylıksız Evlat Edinme İzni Süresi

Aylıksız evlat edinme izni 24 aya kadar verilmektedir.

Aylıksız Evlat Edinme İzni Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılır.

Taban Ödeme: Kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılır.

Aylıksız evlat edinme izninde 657 ana maaş, taban ödeme ve teşvik ek ödemede kesilmektedir.

17. Aylıksız Görev ya da Öğrenim İzni

Aylıksız görev ya da öğrenim izni, memurun yurtdışında ya da yurtiçinde belirli bir süre görev yapması veya öğrenim görmesi halinde verilen, maaş ve diğer özlük haklarının ödenmediği izindir. Bu izin, memurun yurtdışı deneyimi kazanmasına ve mesleki gelişimine katkıda bulunmasına yardımcı olmak için verilir. Bu izin, memurların yurtdışına açılmalarına ve uluslararası alanda rekabetçi bir Türkiye sağlamaya yardımcı olmaktadır. Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere, burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya  sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle  yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77. maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

Aylıksız Yurtdışı Görevi ya da Öğrenim İzni Süresi

Aylıksız yurtdışı görevi ya da öğrenim izni, görev ya da öğrenim süresi boyunca verilmektedir.

Aylıksız Yurtdışı Görevi ya da Öğrenim İzni Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılır.

Taban Ödeme: Kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılır.

Aylıksız yurtdışı görevi ya da öğrenim izninde 657 ana maaş, taban ödeme ve teşvik ek ödemede kesilmektedir.

18. Aylıksız İsteğe Bağlı İzin

Aylıksız isteğe bağlı izin, memurun isteği üzerine verilen, maaş ve diğer özlük haklarının ödenmediği izindir. Bu izin, memurun özel veya ailevi nedenlerle görevinden geçici olarak ayrılmak istediği durumlarda talebi üzerine verilir. Yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olanlara istekleri halinde, en fazla iki defa verilir. Sıkıyönetim, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72. madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

Aylıksız İsteğe Bağlı İzin Süresi

Aylıksız isteğe bağlı izin, en fazla iki kez kullanılması şartı ile 1 yıla kadar verilmektedir.

Aylıksız İsteğe Bağlı İzin Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılır.

Taban Ödeme: Kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılır.

Aylıksız isteğe bağlı izinde 657 ana maaş, taban ödeme ve teşvik ek ödemede kesilmektedir.

19. Aylıksız Askerlik İzni

Aylıksız askerlik izni, memurun askerlik görevini yerine getirmesi için verilen ve maaş ve diğer özlük haklarının ödenmediği izindir. Bu izin, memurun askerlik hizmetini yerine getirmesi için gerekli olan zamanı ve desteği sağlar. Memuriyet hizmetleri sırasında askerlik hizmetini yerine getirmek için aylıksız izne ayrılanların kadroları saklı tutulur.

Aylıksız Askerlik İzni Süresi

Aylıksız askerlik izni, askerlik süresi boyunca verilmektedir.

Aylıksız Askerlik İzni Kesintisi

657 Ana Maaş: Kesinti yapılır.

Taban Ödeme: Kesinti yapılır.

Teşvik Ek Ödeme: Kesinti yapılır.

Aylıksız askerlik izninde 657 ana maaş, taban ödeme ve teşvik ek ödemede kesilmektedir.

20. Yarı Zamanlı Çalışma İzni

Yarı zamanlı çalışma izni, memurun normal çalışma süresinin yarısını çalışarak görev yapmasına izin veren bir izin türüdür. Bu izinden yararlanmak isteyen memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104. maddenin A fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin F fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır. Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurlarla ilgili Bakanlar Kurulu kararı henüz yayımlanmamıştır.

Yarı Zamanlı Çalışma İzni Süresi

Çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar verilmektedir.

Yarı Zamanlı Çalışma İzni Kesintisi

Yarı zamanlı çalışma izni kesintisi ile ilgili usul ve esaslar henüz yayımlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Analık İzni Süresi, Süt İzni Süresi, Süt İzni Kesinti, Analık İzni Kesinti, Süt İzni Kaç Gün, Yıllık İzin Kaç Gün, Yıllık İzin Süresi, Yıllık İzin Kesinti, Sağlık İzni Kesinti, Hastalık İzni Kesinti, Sağlık İzni Süresi, Hastalık İzni Süresi, Evlilik İzni Kesinti, Evlilik İzni Süresi, Devlet Memurluğu İzin Türleri, İzin Nedir, İzin Süreleri, İzin Kesintileri, Memur İzin Süreleri, Memur İzinleri

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN