HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
Sağlıkta Şiddetin ve Tehditlerin Odağı Olan SABİM Kapatılmalıdır | HEKİMSEN

Sivas Zara Devlet Hastanesi pediatri uzmanı Dr. İrfan Öz sevk ettiği bir hasta yakını tarafından SABİM'e şikayet edilerek tehditlere maruz kalmıştır. Sağlıkta şidddetin ve tehditlerin odağı olan SABİM kapatılmalıdır.

SABİM'in kapatılması talebimizi yineliyoruz.

Bakanlık açısından acı, Hekimsen açısından çirkin bir örnek daha yaşanmıştır. Sivas Zara Devlet Hastanesi pediatri uzmanı Dr. İrfan Öz sevk ettiği bir hasta yakını tarafından SABİM'e şikayet edilerek tehditlere maruz kalmıştır.

Olay, hastanın ayırıcı tanı konulma imkanı olmayan merkezden donanımlı bir merkeze sevk edilmesi nedeniyle yaşanmıştır. Hasta yakını hastanın sevk edilmesi yerine yatırılmasını istemiş, hastane müdürünü de buna aracı yapmaya kalkışmıştır. Amacına ulaşamayınca da SABİM'i arayarak şikayette bulunmuş; şikayetinde “Doktorları boşuna dövmüyorlar” gibi amacını aşan, hadsiz ve maalesef günümüzde doktoru ile anlaşamayan her hastanın diline pelesenk olmuş, kalıplaşmış çirkin ifadeyi kullanmıştır.

SABİM tarafından haklı olup olmadığına bakılmaksızın oluşturulan şikayet kaydı Zara Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne iletilip işlem başlatılmıştır.

Hekimsen Hukuk Birimi konuya müdahil olmuştur. Sendikamız adına gerekenler yapılmaktadır. Meslektaşımızın her daim yanındayız.

Bu örnek, SABİM konusunda yaşanılan ilk örnek değildir. SABİM kapatılmadığı müddetçe son da olmayacaktır.

Bakanlık Yetkililerine Soruyoruz

  1. Hastanın ya da yakınının hekime ne yapması gerektiğini dikte etme hakkı var mıdır?
  2. Hastane müdürünün hekimin tıbbi yaklaşımına müdahale etme yetkisi var mıdır? Hangi bilgi, yetki ve statü ile hekimin sevk kararını etkilemeye çalışmaktadır?
  3. SABİM'de çalışan operatörlerin durumu değerlendirme ve konuyu başhekimliğe bildirmedeki yetkinliği nedir?
  4. Amacına hizmet etmek yerine bir mobbing aracı haline gelmiş olan SABİM üzerinden hekimlerin çalışma şevkini kırmaya daha ne kadar devam edilecektir?

Hekimlerimizin kararlarına bilgisi, yetkisi ve izni olmayan hiçbir gücün müdahale edemeyeceğini, sağlıkta şiddet ve tehditlerin karşısında Hekimsen'i bulacaklarını hatırlatıyoruz. İlgili yetkililere taleplerimizi bir kez daha iletiyoruz.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Sabim Şikayeti, Sağlıkta Tehdit, Doktora Tehdit, Sabim Tehdit, Sabim Şiddet, Sabim Şikayetleri, Sabim Şikayet, Sağlıkta Şiddet, Sabim Sağlıkta Şiddet, Sabim Doktor Tehdit, Sabim Doktor Şiddet

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN