HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Vergi Dilimleri: Vergi Dilimi Nedir? Vergi Dilimi Hesaplama, Gelir Vergisi Hesaplama | HEKİMSEN

Vergi dilimleri ve gelir vergisi hakkında sık sorulan sorulardan bazıları vergi dilimi nedir, vergi dilimi nasıl hesaplanır, 2023 vergi dilimi, vergi dilimi hesaplama, maaş vergi dilimi hesaplama, hangi vergi dilimindeyim gibi sorulardır. Vergi dilimi hesaplama için, öncelikle vergi matrahının bilinmesi gerekmektedir. Vergi dilimleri ile ilgili tüm ayrıntılar sizler için yazımızda yer almaktadır.

Vergi dilimi hesaplama ve gelir vergisi nedir? 2023 gelir vergisi dilimleri ve hesaplama yöntemleri nelerdir? Memur maaşlarında gelir vergisi nasıl hesaplanır? Bu makalede vergi dilimi nedir, gelir vergisi nedir, vergi dilimi nasıl hesaplanır, memur maaşlarında gelir vergisi nasıl hesaplanır gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Vergi Dilimleri: Vergi Dilimi Nedir? Gelir Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Vergi dilimi, kişinin elde ettiği gelirin belirli bir kısmının üzerinden uygulanan, belirli kademelere göre belirlenmiş vergi oranlarıdır. Gelir vergisi ise, kişilerin elde ettikleri kazançlar üzerinden ödedikleri bir vergi türüdür. Gelir vergisi hesaplanırken, kişinin o ay içerisinde bulunduğu vergi dilimi üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Gelir vergisi; maaş ücreti gelirleri, kira gelirleri, faiz gelirleri, hisse senedi gelirleri, ticari kazançlar gibi birçok gelir türünden alınmaktadır. Vergi dilimi, kişilerin ve kurumların ödeyecekleri gelir vergisinin miktarını belirleyen önemli bir faktördür.

Örneğin, 2023 yılı için Mart ayında 70.000 TL - 150.000 TL arasındaki kümülatif olarak hesaplanan geçen aylar vergi matrahları toplamına sahip bir kişi, 2. vergi diliminde yer almaktadır ve o ay için %20 vergi oranı üzerinden gelir vergisi hesaplaması yapılmaktadır.

Vergi Dilimi Nedir?

Vergi dilimleri, çalışanların belirli bir hesap döneminde elde ettikleri gelirler oranında devlete ödemek zorunda oldukları vergi oranını belirleyen tarifedir. Vergi dilimi uygulaması, vatandaşlardan orantılı bir şekilde gelir vergilerinin toplanması amacıyla oluşturulmuştur. Her yıl, belilrlenen vergi matrahlarına göre vergi dilimleri oluşturulmaktadır.

2023 Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?

2023 vergi dilimleri, vergi matrahı üst sınırlarına göre aşağıdaki gibidir:

2023 Vergi Dilimleri (Gelir Vergisi Dilimleri)
2023 Gelir Vergi DilimleriVergi Matrahı Üst SınırıVergi Oranı
1. Dilim0 - 70.000 TL%15
2. Dilim70.000 - 150.000 TL%20
3. Dilim150.000 - 550.000 TL%27
4. Dilim550.000 TL ve Üzeri%35

Vergi Dilimi Hesaplama

Vergi dilimi hesaplama 2023 yılında belirlenen gelir vergisi dilimlerine göre yapılmaktadır. Maaş vergi dilimi hesaplama 2023 yılında belirlenmiş bu dilimlere göre yapılmaktadır.

Belirlenmiş vergi dilimlerine göre 0 - 70.000 TL vergi matrahı için %15, 70.000 - 150.000 TL vergi matrahı için %20, 150.000 - 550.000 TL vergi matrahı için %27, 550.000 TL ve üzeri vergi matrahı için %35 vergi oranı bulunmaktadır.

Hangi Vergi Dilimindeyim?

Hangi vergi diliminde olduğunuzu öğrenmek için, öncelikle vergi matrahınızı öğrenmeniz gerekmektedir. Vergi matrahınızı öğrenmek için ise, E-Devlet uygulaması E-Bordro sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. E-Bordro sistemi üzerinden bulunduğunuz ayın bordrosunu indirdikten sonra, bordroda yer alan "Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı" bölümünden o aya kadar olan vergi matrahı toplamınızı görüntüleyebilirsiniz. Bu miktara göre, bulunduğunuz vergi dilimini öğrenebilirsiniz.

Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı öğrenmek için E-Devlet E-Bordro Sistemi:

E-Devlet E-Bordro Sistemi

Tüm bordrolarda burada yer alan "Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı" üzerinden matrah hangi vergi dilimine isabet ediyorsa, o ayki kesintiler o vergi dilimi üzerinden hesaplanmaktadır.

Örnek sorgu ekranı aşağıdaki gibidir:

Gönderi Görseli

Bu örnekte, geçen aylar vergi matrahı toplamı 96.947,39 TL olan bir kişi için, vergi dilimi 70.000 - 150.000 TL aralığında olan 2. dilimdir, vergi oranı ise %20'dir.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi, gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratların safi tutarına uygulanan bir vergi türüdür. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği para ve parayla ölçülebilir menfaatlerdir. Gelirin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31., 61., 63. ve 103. maddeleri ile uygulamaya yönelik esasları belirlenmiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesi ise yıllık ücret dilimlerine uygulanacak gelir vergisi oranlarını düzenlemiştir.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Vergi dilimi hesaplama 2023 yılında belirli bir formül ile yapılmaktadır. Maaş vergi dilimi hesaplama için, vergi matrahı toplamının bilinmesi gerekir. Memur maaşlarında vergi matrahının en önemli bölümü gelir vergisidir.

Gelir vergisi ne kadar 2023 yılında yanıtlandığında, gelir vergisi hesaplama 2023 için bir formül belirlenmiştir.  Memur maaşlarında gelir vergisi aşağıdaki şekilde formüle edilir:

(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme – (Emekli Keseneği İştirakçi Payı(%16) veya SGK %9 + Genel Sağlık Sigortası şahıs primi (%5) + Özel Sigorta + Engellilik İndirimi)) x Gelir Vergisi Oranı

Memur Maaşlarında Gelir Vergisi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Memur maaşlarında gelir vergisi hesaplaması, gelir vergisi hesaplama formülü ile yapılmaktadır. Memur maaşlarında gelir vergisi hesaplaması için örnek olarak geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı'na göre 4. vergi diliminde buldunduğu için vergi oranı %35 olan bir kişinin gelir vergisi hesaplaması verilmiştir. İlgili hesaplama, örnek bordro üzerinden yapılmıştır.

Gelirler: Gösterge Aylığı (764,69 TL + Taban aylık (7979,29 TL) + Ek Gösterge (2141,14 TL) + Kıdem Aylığı (142,74 TL) + Yan Ödeme (468,85 TL) + Doktor Sabit Ek Ödeme (16.224,26 TL) = 27.720,97 TL

Giderler: SGK %9 (1777,08 TL)  + Genel Sağlık Sigortası şahıs primi(%5) (987,27 TL) + Sendika Aidatı (222,89 TL) = 2.987,24 TL

Aylık Vergi Matrahı:  Gelirler (27.720,97 TL) - Giderler (2.987,24 TL) = 24.733,73 TL

Gelir Vergisi: Aylık Vergi Matrahı (24.733,73 TL) x Gelir Vergisi Oranı (%35) = 8.656,81 TL – Gelir Vergisi İstisnası (1710,35 TL) = 6946,46 TL

Gönderi Görseli

Memur Maaşlarında Hangi Kalemlerden Gelir Vergisi Kesilir?

Memur maaşlarında bulunan çeşitli kalemlerden, yalnızca belirlenmiş olanlar üzerinden gelir vergisi ya da damga vergisi alınmaktadır. Bazı kalemler gelir vergisinden ya da damga vergisinden muaftır, bu kalemler için gelir vergisi istisnası bulunmaktadır. Memur maaşları vergilendirme işleminde, belirlenmiş bu muafiyet durumuna göre vergi hesaplaması yapılmaktadır.

Devlet Memuru Maaşları Vergi Kesintisi Yapılan Kalemler
Ödemeye EsasDamga VergisiGelir Vergisi
AylıkTabiTabi
Kıdem AylıkTabiTabi
Taban AylıkTabiTabi
Yan ÖdemeTabiTabi
Özel Hizmet TazminatıTabiTabi Değil
Makam TazminatıTabiTabi Değil
Görev TazminatıTabiTabi Değil
Temsil TazminatıTabiTabi Değil
Yabancı Dil TazminatıTabiTabi Değil
Üniversite ÖdeneğiTabiTabi Değil
Geliştirme ÖdeneğiTabiTabi Değil
Eğitim Öğretim ÖdeneğiTabiTabi Değil
İdari Görev ÖdeneğiTabiTabi
Fazla Mesai (Sağlık Bakanlığı)TabiTabi Değil
Ek Ders ÜcretiTabiTabi
Vekalet Ücerti (Avukat)TabiTabi
HarcırahTabiTabi Değil
Çocuk YardımıTabi DeğilTabi Değil
Aile ve Çocuk YardımıTabi DeğilTabi Değil
Doğum YardımıTabi DeğilTabi Değil
Ölüm YardımıTabi DeğilTabi Değil
Toplu Sözleşme PrimiTabiTabi Değil
375 - 209 KHK Sabit Ek ÖdemeTabiDeğişken*
Taban Ek ÖdemeTabiTabi
Teşvik Ek ÖdemeTabiTabi

* 375 - 209 KHK Sabit Ek Ödemede, gelir vergisi Sağlık Bakanlığı çalışanlarından kesilmektedir.

Gelir Vergisi Uygulama Esasları

Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı, daha önceki aylarda almış olduğunuz ana maaş, sabit ek ödeme, taban ek ödeme, teşvik ek ödeme gibi kalemlerin brütlerinin toplamından oluşmaktadır. Ayrıca gelir vergisinde engelli çalışanlar için vergi indirimi uygulamaktadır.

Hekim ve sağlık çalışanları vergi dilimi diğer memurlara göre daha yüksek olmasının nedenlerinden bir tanesi, sabit ek ödemenin vergi matrahına dahil edilmesidir. Öğretmen ve polis gibi diğer kurumlara bağlı memurlarda sabit ek ödeme, vergi matrahına katılmamaktadır. Hekimsen Sendikası bu mağduriyetin takipçisidir.

Anahtar Kelimeler: 2023 Vergi Dilimi, Hangi Vergi Dilimindeyim, 2023 Gelir Vergisi, 2023 Gelir Vergisi Hesaplama, Vergi Dilimi Hesaplama, Vergi Dilimi Hesaplama 2023, 2023 Vergi Dilimleri, Maaş Vergi Dilimi Hesaplama 2023, 2023 Gelir Vergisi Dilimleri, Gelir Vergisi İstisnası 2023, Gelir Vergisi Ne Kadar 2023, Gelir Vergisi Oranları 2023, Gelir Vergisi Dilimi 2023

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN