HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 Vergi Dilimleri: Vergi Dilimi Nedir? Vergi Dilimi Hesaplaması Nasıl Yapılır | HEKİMSEN

2024 Vergi Dilimleri, 32415 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergi dilimleri nelerdir, vergi dilimi nedir, vergi dilimi nasıl hesaplanır, vergi dilimi hesaplama, maaş vergi dilimi hesaplama, hangi vergi dilimindeyim gibi sorular hakkında yanıt bulabileceğiniz tüm ayrıntılar sizler için yazımızda yer almaktadır.

Güncelleme: 1 Ocak 2024 itibariyle 2024 Vergi Dilimleri 110.000 TL'ye kadarı %15, 110.000 TL - 230.000 TL arası %20, 230.000 TL - 870.000 TL arası %27, 870.000 TL - 3.000.000 TL arası %35 ve 3.000.000 TL üzeri için %40 olarak uygulanmaktadır.

Vergi dilimi hesaplama ve gelir vergisi nedir? 2024 gelir vergisi dilimleri ve hesaplama yöntemleri nelerdir? Memur maaşlarında gelir vergisi nasıl hesaplanır? Bu makalede vergi dilimi nedir, gelir vergisi nedir, vergi dilimi nasıl hesaplanır, memur maaşlarında gelir vergisi nasıl hesaplanır gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Vergi Dilimleri: Vergi Dilimi Nedir? Gelir Vergisi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Vergi dilimi, kişinin elde ettiği gelirin belirli bir kısmının üzerinden uygulanan, belirli kademelere göre belirlenmiş vergi oranlarıdır. Gelir vergisi ise, kişilerin elde ettikleri kazançlar üzerinden ödedikleri bir vergi türüdür. Gelir vergisi hesaplanırken, kişinin o ay içerisinde bulunduğu vergi dilimi üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Gelir vergisi; maaş ücreti gelirleri, kira gelirleri, faiz gelirleri, hisse senedi gelirleri, ticari kazançlar gibi birçok gelir türünden alınmaktadır. Vergi dilimi, kişilerin ve kurumların ödeyecekleri gelir vergisinin miktarını belirleyen önemli bir faktördür.

Örneğin, 2024 yılı için Mart ayında 110.000 TL - 230.000 TL arasındaki kümülatif olarak hesaplanan geçen aylar vergi matrahları toplamına sahip bir kişi, 2. vergi diliminde yer almaktadır ve o ay için %20 vergi oranı üzerinden gelir vergisi hesaplaması yapılmaktadır.

Vergi Dilimi Nedir?

Vergi dilimleri, çalışanların belirli bir hesap döneminde elde ettikleri gelirler oranında devlete ödemek zorunda oldukları vergi oranını belirleyen tarifedir. Vergi dilimi uygulaması, vatandaşlardan orantılı bir şekilde gelir vergilerinin toplanması amacıyla oluşturulmuştur. Her yıl, belilrlenen vergi matrahlarına göre vergi dilimleri oluşturulmaktadır.

2024 Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?

2024 vergi dilimleri, vergi matrahı üst sınırlarına göre aşağıdaki gibidir:

2024 Vergi Dilimleri (Gelir Vergisi Dilimleri)
2024 Gelir Vergi DilimleriVergi Matrahı Üst SınırıVergi Oranı
1. Dilim110.000 TL'ye kadar%15
2. Dilim110.000 - 230.000 TL%20
3. Dilim230.000 - 870.000 TL%27
4. Dilim870.000 TL - 3.000.000 TL%35
5. Dilim3.000.000 TL ve üzeri%40

Gelirin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemelerin uygulamaya yönelik esasları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31., 61., 63. ve 103. maddeleri ile belirlenmiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'n 103. maddesi ise yıllık ücret dilimlerine uygulanacak gelir vergisi oranlarını düzenlemiştir. Son olarak 30 Aralık 2023 tarihinde 32415 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile vergi dilimleri son halini almıştır.

Vergi Dilimi Hesaplama

Vergi dilimi hesaplama 2024 yılında belirlenen gelir vergisi dilimlerine göre yapılmaktadır. Maaş vergi dilimi hesaplama 2024 yılında belirlenmiş bu dilimlere göre yapılmaktadır.

Belirlenmiş vergi dilimlerine göre 110.000 TL'ye kadar vergi matrahı için %15, 110.000 TL - 230.000 TL arası vergi matrahı için %20, 230.000 TL - 870.000 TL arası vergi matrahı için %27, 870.000 TL - 3.000.000 TL arası vergi matrahı için %35, 3.000.000 TL ve üzeri vergi matrahı için %40 vergi oranı bulunmaktadır.

Hangi Vergi Dilimindeyim?

Hangi vergi diliminde olduğunuzu öğrenmek için, öncelikle vergi matrahınızı öğrenmeniz gerekmektedir. Vergi matrahınızı öğrenmek için ise, E-Devlet uygulaması E-Bordro sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. E-Bordro sistemi üzerinden bulunduğunuz ayın bordrosunu indirdikten sonra, bordroda yer alan "Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı" bölümünden o aya kadar olan vergi matrahı toplamınızı görüntüleyebilirsiniz. Bu miktara göre, bulunduğunuz vergi dilimini öğrenebilirsiniz.

Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı öğrenmek için E-Devlet E-Bordro Sistemi:

E-Devlet E-Bordro Sistemi

Tüm bordrolarda burada yer alan "Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı" üzerinden matrah hangi vergi dilimine isabet ediyorsa, o ayki kesintiler o vergi dilimi üzerinden hesaplanmaktadır.

Örnek sorgu ekranı aşağıdaki gibidir:

Gönderi Görseli

Bu örnekte, geçen aylar vergi matrahı toplamı 96.947,39 TL olan bir kişi için, vergi dilimi 0 - 110.000 TL aralığında olan 1. dilimdir, vergi oranı ise %15'tir.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir vergisi, gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratların safi tutarına uygulanan bir vergi türüdür. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği para ve parayla ölçülebilir menfaatlerdir. Gelirin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31., 61., 63. ve 103. maddeleri ile uygulamaya yönelik esasları belirlenmiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103. maddesi ise yıllık ücret dilimlerine uygulanacak gelir vergisi oranlarını düzenlemiştir.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Vergi dilimi hesaplama 2024 yılında belirli bir formül ile yapılmaktadır. Maaş vergi dilimi hesaplama için, vergi matrahı toplamının bilinmesi gerekir. Memur maaşlarında vergi matrahının en önemli bölümü gelir vergisidir.

Gelir vergisi ne kadar 2024 yılında yanıtlandığında, gelir vergisi hesaplama 2024 için bir formül belirlenmiştir.  Memur maaşlarında gelir vergisi aşağıdaki şekilde formüle edilir:

(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme – (Emekli Keseneği İştirakçi Payı(%16) veya SGK %9 + Genel Sağlık Sigortası şahıs primi (%5) + Özel Sigorta + Engellilik İndirimi)) x Gelir Vergisi Oranı

2024 Engellilik Vergi İndirimi Ne Kadar?
  • Birinci derece engelliler için (Çalışma Gücünün Asgari %80’ini Kaybetmiş): 6.900 TL
  • İkinci derece engelliler için (Çalışma Gücünün Asgari %60 – 79 arasında Kaybetmiş): 4.000 TL
  • Üçüncü derece engelliler için (Çalışma Gücünün Asgari %40 – 59 arasında Kaybetmiş): 1.700 TL

Memur Maaşlarında Gelir Vergisi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Memur maaşlarında gelir vergisi hesaplaması, gelir vergisi hesaplama formülü ile yapılmaktadır. Memur maaşlarında gelir vergisi hesaplaması için örnek olarak geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı'na göre 4. vergi diliminde buldunduğu için vergi oranı %35 olan bir kişinin gelir vergisi hesaplaması verilmiştir. İlgili hesaplama, örnek bordro üzerinden yapılmıştır.

Gelirler: Gösterge Aylığı (764,69 TL + Taban aylık (7979,29 TL) + Ek Gösterge (2141,14 TL) + Kıdem Aylığı (142,74 TL) + Yan Ödeme (468,85 TL) + Doktor Sabit Ek Ödeme (16.224,26 TL) = 27.720,97 TL

Giderler: SGK %9 (1777,08 TL)  + Genel Sağlık Sigortası şahıs primi(%5) (987,27 TL) + Sendika Aidatı (222,89 TL) = 2.987,24 TL

Aylık Vergi Matrahı:  Gelirler (27.720,97 TL) - Giderler (2.987,24 TL) = 24.733,73 TL

Gelir Vergisi: Aylık Vergi Matrahı (24.733,73 TL) x Gelir Vergisi Oranı (%35) = 8.656,81 TL – Gelir Vergisi İstisnası (1710,35 TL) = 6946,46 TL

Gönderi Görseli

Memur Maaşlarında Hangi Kalemlerden Gelir Vergisi Kesilir?

Memur maaşlarında bulunan çeşitli kalemlerden, yalnızca belirlenmiş olanlar üzerinden gelir vergisi ya da damga vergisi alınmaktadır. Bazı kalemler gelir vergisinden ya da damga vergisinden muaftır, bu kalemler için gelir vergisi istisnası bulunmaktadır. Memur maaşları vergilendirme işleminde, belirlenmiş bu muafiyet durumuna göre vergi hesaplaması yapılmaktadır.

Devlet Memuru Maaşları Vergi Kesintisi Yapılan Kalemler
Ödemeye EsasDamga VergisiGelir Vergisi
AylıkTabiTabi
Kıdem AylıkTabiTabi
Taban AylıkTabiTabi
Yan ÖdemeTabiTabi
Özel Hizmet TazminatıTabiTabi Değil
Makam TazminatıTabiTabi Değil
Görev TazminatıTabiTabi Değil
Temsil TazminatıTabiTabi Değil
Yabancı Dil TazminatıTabiTabi Değil
Üniversite ÖdeneğiTabiTabi Değil
Geliştirme ÖdeneğiTabiTabi Değil
Eğitim Öğretim ÖdeneğiTabiTabi Değil
İdari Görev ÖdeneğiTabiTabi
Fazla Mesai (Sağlık Bakanlığı)TabiTabi Değil
Ek Ders ÜcretiTabiTabi
Vekalet Ücerti (Avukat)TabiTabi
HarcırahTabiTabi Değil
Çocuk YardımıTabi DeğilTabi Değil
Aile ve Çocuk YardımıTabi DeğilTabi Değil
Doğum YardımıTabi DeğilTabi Değil
Ölüm YardımıTabi DeğilTabi Değil
Toplu Sözleşme PrimiTabiTabi Değil
375 - 209 KHK Sabit Ek ÖdemeTabiDeğişken*
Taban Ek ÖdemeTabiTabi
Teşvik Ek ÖdemeTabiTabi

* 375 - 209 KHK Sabit Ek Ödemede, gelir vergisi Sağlık Bakanlığı çalışanlarından kesilmektedir.

Gelir Vergisi Uygulama Esasları

Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı, daha önceki aylarda almış olduğunuz ana maaş, sabit ek ödeme, taban ek ödeme, teşvik ek ödeme gibi kalemlerin brütlerinin toplamından oluşmaktadır. Ayrıca gelir vergisinde engelli çalışanlar için vergi indirimi uygulamaktadır.

Hekim ve sağlık çalışanları vergi dilimi diğer memurlara göre daha yüksek olmasının nedenlerinden bir tanesi, sabit ek ödemenin vergi matrahına dahil edilmesidir. Öğretmen ve polis gibi diğer kurumlara bağlı memurlarda sabit ek ödeme, vergi matrahına katılmamaktadır. Hekimsen Sendikası bu mağduriyetin takipçisidir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Dilimi Hesaplama, 2024 Vergi Dilimleri, 2024 Gelir Vergisi, Maaş Vergi Dilimleri 2024, Memur Vergi Dilimleri, Memur Vergi Dilimleri 2024, 2024 Gelir Vergisi Hesaplama, Vergi Dilimi Hesaplama 2024, Gelir Vergisi Dilimi 2024, Gelir Vergisi Dilimleri, Vergi Dilimi, Maaş Vergi Dilimleri, 2024 Maaş Vergi Dilimleri Hesaplama, Gelir Vergisi Dilimleri 2024, Vergi Dilimi Oranları

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN