HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
Aile Hekimi Kimdir? | HEKİMSEN

Hekimsen, aile hekimlerinin geçmiş yıllardaki alım gücüne eşdeğer hak edişleri ve harcama kalemlerindeki fiyat artışını ve muhasebe, idari işler gibi fonksiyonları da göz önüne alan cari gider artışının bir an önce gerçekleştirilmesini talep etmektedir.

 • Aile hekimi; sorumlu olduğu tüm ailelerin bir parçasıdır, her konuda tıbbi danışmanlık hizmeti vermesinin yanı sıra yeri geldiğinde ailenin sosyal problemlerini dinleyip, zaman zaman da çözüm bulandır.
 • Aile hekimi; özel muayenehanede muayene yapıldıktan sonra reçetenin resmileştirilmesi talebinde bulunulan, hastanede kayda girilmesi unutulan reçetenin, hastaneye tekrar geri gitmemek için, yeniden yazılması istenendir.
 • Aile hekimi; aklı evvel her memurun istediği ibarelerin de raporda yazması şartıyla, gerekli gereksiz her türlü rapor talebinde bulunulandır.
 • Aile hekimi; kardeşinin düğünü, amcasının hastalığı, arabasının sigortası, hiç olmadı can sıkıntısı nedeniyle işe gitmek istenmediğinde istirahat raporu için başvurulandır.
 • Aile hekimi; hastasının istediği tüm tahlilleri yapması ve farkında olunmayan tüm hastalıklarının tanısını koyması beklenendir.
 • Aile hekimi; izlem ve aşıya gelmeyen sorumsuz vatandaşın izini, adresini polis merkezi gibi araştırıp bulan, ulaşıldığında da, telefon operatörünün zamansız aramasına sinirlenilmişçesine, gönlünce azarlanandır.
 • Aile hekimi; başka bir hekimin kullanılmasını uygun gördüğü raporlu ilacı, kendisi uygun görmese de yazması istenendir.
 • Aile hekimi; arada sırada gerçekten hasta olanların tedavi ya da sevkini gerçekleştirendir.
 • Aile hekimi; mevzuata uygun iş yapması istenen, yapmadığında idari ve hukuki yaptırımlarla karşılaşabilen, mevzuat dışı istekleri yerine getirilmeyen hastalar tarafından ise başka hekime kaydını aldırmakla tehdit edilendir.
 • Aile hekimi; elektrik arızası, su arızası, boya-badana işleri gibi angaryaların peşinde koşan idari işler müdürüdür.
 • Aile hekimi; personelle ilgili her türlü sorunun peşinde koşan personel müdürüdür.
 • Aile hekimi; vergi, stopaj, kira işleriyle uğraşan muhasebe müdürüdür.
 • Aile hekimi; elektrik arızası, buzdolabı arızası gibi her türlü aksaklıkta aşılar bozulmasın diye gecenin üçünde göreve çağırılan gece nöbetçisidir.
 • Aile hekimi; birimini açarak bulunduğu çevrede kira fiyatlarını ve gayrimenkul değerlerini arttıran, etrafında mantar gibi bitiveren eczane, market, lokanta gibi iş yerlerinin rant sağladığı ama kendisi hiçbir ek kazanç sağlayamayan kişidir.
 • Aile hekimi; idare tarafından “Çok para alıyorlar, şunları da yapsınlar” denilerek angaryaların yüklendiği ancak zannedilen ücretleri alamayan kişidir.
 • Aile hekimi; vatandaşın haksız şikayet telefonlarına cevap veren vasıfsız ve bilgisiz elemanların acemice değerlendirmeleri yüzünden açıklama/savunma yazması istenen kişidir.
 • Aile hekimi; hiçbir kurumda bulunmayan bir uygulamayla, izine ayrılırken yerine bakacak başka doktor aramak zorunda kalan, daha sonra da yerine bakan doktor izine ayrıldığında karşılığında izindeki dinlenmeyi fazla iş yükü ile ödeyendir.
 • Aile hekimi; cari ödeneği harcama kalemlerindeki fiyat artışına göre artırılmayan ama “Nasılsa cari ödenek alıyorlar” denilerek ekstra masrafları yapması beklenen; yeni mevzuatlarla yeni masraflar yüklenen kişidir.
 • Aile hekimi; bunca iş yükü altında ezilen, 4-5 kişilik işi yapan, ancak sadece aile hekimi vasfıyla tek bir maaş alan kişidir.

Hekimsen, hekimlik dışı işlerle gereksiz meşgul edilerek nitelikli işgücü kaybına neden olan durumların fark edilmesini, konu ile ilgili olarak gereken adımların atılmasını, aile hekimlerinin geçmiş yıllardaki alım gücüne eşdeğer hak edişlerini talep etmekte hem de harcama kalemlerindeki fiyat artışını, muhasebe ve idari işler gibi fonksiyonları da göz önüne alan cari gider artışının bir an önce gerçekleştirilmesini talep etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği Hekimsen, Aile Hekimliği Sendika, Aile Hekimi Sendika, Aile Hekimi Hekimsen, Hekimsen Aile Hekimleri, Aile Hekimi Cari Ödeme, Aile Hekimi Cari, Aile Hekimi Cari Yönetmelik, Aile Hekimi Kimdir Hekimsen, Aile Hekimi Kimdir, Hekimsen Aile Hekimliği

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN