HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
Aile Hekimliği Sistemi SOS Veriyor! | HEKİMSEN

Hekime yüklenen hekimlik dışı yükler ve kötü çalışma koşulları ile ne yazık ki mesleğimizin geleceği ve dolayısıyla halkımızın sağlığı geri plana atılmaktadır. Biz hekimler olarak uyarıyoruz, Aile Hekimliği sistemi SOS veriyor!

Nasıl Başladı?

Ülkemizde Aile Hekimliği 2005 yılında pilot uygulama şeklinde başlatıldı ve 2010 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya konuldu.

Sisteme Getirdiği Kazançlar Nelerdir?

Aile Hekimliği sistemine geçiş, geçen 17 yıllık süreçte, başta anne ve bebek ölüm oranlarındaki azalma olmak üzere, aşılama ve koruyucu sağlık hizmetlerinde oldukça başarılı sonuçlar getirmiştir. Bu başarılar ile ülkemizin OECD ülkeleri içinde hızla yukarılara tırmanmasında çok büyük katkısı olmuştur.

Sistemin Sorunları Nelerdir?

Aile Hekimliği Sistemi; bakanlığın yanlış politikaları, merkezlerdeki uygulama farklılıkları ve her geçen gün tek taraflı arttırılan iş yükü nedeniyle sistemin içerisindeki Aile Hekimlerini ve Aile Sağlığı Çalışanlarını tükenme noktasına getirmiştir. Bu konuyla ilgili çıkan her yeni yönetmelik, genelge, yönerge, görüş yazıları ve mevzuatlar sistemin problemlerini çözmek yerine mevcut problemlere bir yenisi daha eklemiştir.

Yakın Geçmişte Neler Olmuştu?

29.06.2021 tarihinde çıkarılan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile, hatta bizce tam bir ceza yönetmeliği ile, hekimin çekirdek eğitim programına dahil olmayan birçok iş hekime yüklenmişti. Bu yeni iş yükü ile beraber, müteahhit hekimlik tartışması yankılarını sürdürürken, artan iş yükü altında hekimler ve sağlık çalışanları ezilmiş, cari giderler için verilen ödenek enflasyon düzenlemesi yapılmaksızın erimişti. Katlanarak artan sorunlarımız için meslek örgütleri ve sendikalar aracılığı ile bakanlığımızdan defalarca düzeltme talebinde bulunmuştuk.

2021 Aralık’ta ise yeni bir yasa tasarısı TBMM’de kabul edilip sonrasında uygunsuz şekilde geri çekildi. 14 Mart’ta Cumhurbaşkanı tarafından 5 müjde açıklandı. Son olarak da sağlıkta şiddet ve malpraktis ile alakalı etkili olmadığı açıkça görülen ve uygulanmayan yasal düzenlemeler yapıldı.

Sayın Cumhurbaşkanı’ndan Aile Hekimlerine Müjde; 14 Mart Tıp Bayramı’nda Sayın Cumhurbaşkanı “Aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak.” müjdesini verdi.

Sonuç Nedir?

Müjde üzerinden 87 gün geçti fakat iyileştirme yapılması bir yana 03.06.2022 tarihli Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün “Aile Sağlığı Merkezlerinin Asgari Fiziki Şartları ve Teknik Donanımı ile Bakımı ve Onarımı” konulu yazısı ile aile hekimlerine yeni bir kırbaç vuruldu.

07.06.2022 tarihinde ise TBMM’ye getirilen, Aile hekimlerinin özlük haklarıyla ilgili herhangi bir düzenleme içermeyen yeni yasa teklifiyle hayal kırıklıklarımıza bir yenisini ekledi. Aylardır oyalama ve algı yönetimi dışında somut bir adım atılmadı.

Günümüzde Aile Hekimliğinden Aile Müteahhitliğine bir geçiş oldu.

Kamu hizmeti verdiği halde içinde bulunduğu kamu binalarına kira veren tek kiracı konumundaki devlet memurları Aile Hekimleridir. Üstelik şimdi de aile hekimlerinin müteahhitlik görevlerine baca temizliğinden boya badana yapımına, kanalizasyon temizliğinden hidrofor bakım ve onarımına kadar hekimlikle hiçbir alakası olmayan bir sürü iş daha eklendi. Aile hekimlerinin cari giderleri, enflasyon karşısında eridi.

Hekimlerimizin, şimdiye kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de mevcut yasa tasarıyla geçinmekte zorluk çekecekleri aşikardır.

Gayemiz Nedir?

Aile Hekimliği uygulaması ile her bireyin koruyucu sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak, aile hekimliği uygulamasının Avrupa örneklerinde olduğu gibi kaliteli ve sağlıklı bir düzeye getirilmesini sağlamaktır. Fakat hekime yüklenen hekimlik dışı yükler ve kötü çalışma koşulları ile ne yazık ki mesleğimizin geleceği ve dolayısıyla halkımızın sağlığı geri plana atılmaktadır. Biz hekimler olarak uyarıyoruz, Aile Hekimliği sistemi SOS veriyor!

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Müjde, Cumhurbaşkanı, Aile, Yönetmelik

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN