HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur
Artova'da Kanuna Aykırı Geçici Görevlendirme İptal Edildi (26 Kasım 2022) | HEKİMSEN

Tokat Artova İlçe Hastanesi’nden Hakkari 3. Piyade Tümen Komutanlığı emrine geçici görevlendirilme çıkarılan, sözleşmeli tabip olarak görev yapan üyemiz ilgili, bu geçici görevlendirmenin iptaline dair Hekimsen tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır ve hekimimizin Hakkari'ye kanuna aykırı şekilde görevlendirilmesi engellenmiştir.

Tokat Artova İlçe Devlet Hastanesi’nde, 4924 sayılı yasa kapsamında sözleşmeli tabip olarak görev yapan üyemizin, Hakkari 3. Piyade Tümen Komutanlığı emrine 2 ay süreyle geçici görevlendirilmesinin iptaline dair Hekimsen tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır ve hekimimizin Hakkari'ye kanuna aykırı şekilde görevlendirilmesi engellenmiştir.

Yapılan geçici görevlendirmenin, “… 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli sağlık personelinin pozisyonlarının bulunduğu sağlık kuruluşunda görev yapmalarının asli kural olduğu, ancak bu kurala yine anılan kanunun 3. maddesinin 4. fıkrasında tahdidi olarak sayılmış bulunan durumlarda sözleşmeli sağlık personelinin geçici olarak görevlendirilebileceği belirtilerek istisna getirildiği, bu istisnai hallerin ise deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler, sıkıyönetim, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen hizmet içi eğitim çalışmaları, doktor ve hemşirelerin diyaliz eğitimi olduğu görülmektedir.” 

“Bu durumda, belirtilen istisnai haller dışında, başka bir yerde ihtiyaç bulunması halinde 4924 sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli sağlık personelinin geçici olarak görevlendirileceğine ilişkin bir düzenlemeye anılan kanunda yer verilmediğinden, Tokat Artova İlçe Hastanesinde görev yapan davacının istisnai düzenlemelerde yer verilmeyen bir hususa ilişkin olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine sunulacak sağlık hizmetlerine dair Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan protokol gerekçe gösterilerek sözleşmeli pozisyonunun bulunduğu kurum dışındaki bir kuruma geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.” denilerek hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Hekimsen, kanuna aykırı şekilde yapılan bütün görevlendirmelerde hekimlerimizin yanındadır.

Anahtar Kelimeler: Geçici Görevlendirme, Sözleşmeli Tabip, Hekimsen Geçici Görevlendirme, Geçici Görevlendirme İptali, Usulsüz Görevlendirme Emsal, Usulsüz Görevlendirme İptali, Hekimsen Usulsüz Görevlendirme, Hekimsen Görevlendirme İptali, Hekimsen Geçici Görevlendirme İptali, Usulsüz Görevlendirme, Usulsüz Görevlendirme Hekimsen, Hukuk Geçici Görevlendirme

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN