HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Hekimsen 15 - 16 Eylül'de İş Bırakma Kararı Almıştır | HEKİMSEN

Tüm resmi yazışmalarımız, basın açıklamalarımız, paylaşımlarımız, diyalog taleplerimiz bir karşılık bulmadığı; hekimlerin haklı talepleri görmezden gelindiği, var olan sorunlar düzeltilmediği ve adaletsizlikler giderilmediği için Hekimsen Sendikası tarafından 15 – 16 Eylül 2022 tarihlerinde YÖK’e bağlı tüm kurumlarda iş bırakma eylemi yapılması Yönetim Kurulumuzca karar altına alınmıştır.

12 Ağustos 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Bu ek ödeme yönetmeliği hekimlerin özlük haklarını gereken ölçülerde temin edememekle birlikte çeşitli basamaklarda çalışan hekimlere birtakım avantajlar sağlamış ancak birçok branşta adalet sağlanamamıştır.

SBÜ ve YÖK kadrosunda olup aynı işi yapan tüm hekimler eşit ücret almalıdır. Hekimlerin hak ettikleri ücretler bağlı oldukları kadroya göre belirlenmemelidir. YÖK kanununda yer aldığı üzere; YÖK bünyesinde çalışan hekimler yine YÖK kanununa göre asgari SBA kadrosunda çalışan hekimler kadar ödeme almak zorundadırlar.  

Tüm resmi yazışmalarımız, basın açıklamalarımız, paylaşımlarımız, diyalog taleplerimiz bir karşılık bulmadığı; hekimlerin haklı talepleri görmezden gelindiği, var olan sorunlar düzeltilmediği ve adaletsizlikler giderilmediği için Hekimsen Sendikası tarafından 15 – 16 Eylül 2022 tarihlerinde YÖK’e bağlı tüm kurumlarda acil servis ve poliklinikleri, doğum salonu, COVID polikliniği ve tüm yatan hasta servis çalışmaları hariç  olmak üzere iş bırakma eylemi yapılması Yönetim Kurulumuzca karar altına alınmıştır.

Bu sorunların düzeltilmemesi halinde sendikamız tüm sağlık kurumlarını kapsayacak ek bir eylem planlamaktadır.

İş bırakma eylem kararımız tüm meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

Eylem Dosyaları

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eylül Eylem, Hekimsen Asistan Eylem, Hekimsen Asistan Eylem Kararı, Hekimsen Eylül Asistan Eylem, Hekimsen Eylül Eylem Kararı, Hekimsen Eylül Eylem Karar Metni, Hekimsen Eylül E-İmzalı Karar Metni, Hekimsen 15 Eylül E-İmzalı Karar Metni, Hekimsen 15 Eylül Karar Metni, Hekimsen 15 - 16 Eylül Eylem Kararı, Hekimsen 15 - 16 Eylül Karar Metni

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN