HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
Hekimsen'in Asgari Ücret Zammı ve Hekim Maaşları Hakkındaki Görüşleri | HEKİMSEN

Asgari ücretin 8.500₺ olarak belirlenmesini olumlu karşılamakla beraber Hekimsen tarafından daha önce de belirtilen talepleri yineleme ihtiyacı duyulmuş, hekim gelirleri hakkındaki görüşlerimizin tekrar altını çizmek gerekmiştir. Yaşanan enflasyon altında hekim maaşları erimekte, artış göstermeyen vergi dilimleri yüzünden gelirimiz eksilmekte, aile hekimlerinin cari gider sorunu büyümektedir.

Asgari ücretin 8.500₺ olarak belirlenmesini olumlu karşılamakla beraber Hekimsen tarafından daha önce de belirtilen talepleri yineleme ihtiyacı duyulmuş, hekim gelirleri hakkındaki görüşlerimizin tekrar altını çizmek gerekmiştir.

Hekim Maaşları

En düşük hekim maaşının emekliliğe yansıyacak şekilde 6 asgari ücrete denk olmasını ve diğer ek ödemelerin bu miktarın üzerine ve teşvik edici olarak verilmesini uzun zamandan beri talep etmemize rağmen beyaz reform adı altında yönetmeliklerle bir takım ek ödemeler verilmiştir. Bu ek ödemeler;

  •  Emekliliğe yansımamaktadır.
  •  İleride enflasyon oranında yükselip yükselmeyeceği belli olmayıp, eşit işe eşit ücret prensibine uymamaktadır.
  •  Yıllık izin, hastalık izni gibi durumlarda kesilmektedir.
  •  Sendikal eylem yapılmasını engelleme amaçlı çıkarılmış olup, iyi niyetle hazırlanmamıştır.               

Belirlenen asgari ücretin 6 katından başlayan taban maaş ve bu miktarın üzerine ek ödeme verilmesi talebimizi yineliyoruz.

Vergi Dilimleri

Vergi dilimleri yıllardır enflasyon ve maaşlar oranında artırılmamış, bu nedenle enflasyona ezdirilmeme söylemlerine rağmen, vergi dilimlerinin hakkaniyetsiz olarak düşük tutulması nedeniyle yapılan zamların bir kısmı geri alınmıştır. Maliye Bakanımız sayın Nurettin Nebati’nin vergi dilimlerinin %122 artırılacağına dair beyanatlarını olumlu karşılamakla birlikte bu oran yıllara sari olarak açılan farkın altındadır.

Vergi dilimlerinin hakkaniyete ve geçmiş memur maaşı artış oranlarına göre yeniden güncellenmesini; geçmiş dönemlerde yapılmayan yeniden değerleme oranınlarının da dikkate alınmasını talep ediyoruz.

Cari Giderler

Uzun zamandır aile hekimlerinin cari ödenekleri  kira, asgari ücret, su, elektrik, doğalgaz , kırtasiye gibi harcama kalemlerindeki artış oranında yükseltilmemiş, bu yüzden aile hekimliği uygulanamaz hale gelmiştir.

Aile hekimliği cari ödeneklerinin enflasyon oranlarının üzerinde bir güncellemeye ihtiyacı vardır. Bu konu tarafımızdan defalarca dile getirilmiş olsa da görmezden gelinmiştir. Asgari ücret zam oranının altında cari ödenek artışı yapılmasını kabul edilebilir bulmuyoruz.

Yetkililerin bu memleketin çalışkan ve pandemi döneminin cefakar evlatlarının taleplerine kulak vermesini umuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Aile Hekimliği, Hekim Asgari Ücret, Hekim Maaşı, Asgari Ücret Yeni Hekim Maaşı, Hekimsen Hekim Maaşı, Hekimsen Doktor Maaşı, Sendika Hekim Maaşı, Sendika Doktor Maaşı, Hekimsen Doktora Maaş, Hekimsen Hekime Maaş, Hekimsen Asgari Ücret, Hekimsen Cari Gider, Hekimsen Vergi Dilimi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN