HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Intern Hekimlere Vadedilen Ücretleri Ödemenin Vakti Gelmedi mi? | HEKİMSEN

Intern hekimlerimize 18 Temmuz’da vadedilen ücretler bir an önce geriye dönük olarak ödenmelidir. Vadedilen ücretler hala verilmemişken konu ile ilgili olarak 1 Ekim’de TBMM’nin açılışı işaret edilmekteydi. Verilen tarih gelmiş ancak hala yapılacak düzenleme ve ödemeler hakkında hiçbir gelişme yaşanmamıştır. Hekimsen olarak eylemlerimizle intern hekimlerimizin de haklarını alacağımızı duyuruyoruz.

Intern hekimlerimize 18 Temmuz’da vadedilen ücretler bir an önce geriye dönük olarak ödenmelidir. Vadedilen ücretler hala verilmemişken konu ile ilgili olarak 1 Ekim’de TBMM’nin açılışı işaret edilmekteydi. Verilen tarih gelmiş ancak hala yapılacak düzenleme ve ödemeler hakkında hiçbir gelişme yaşanmamıştır.

Kral dondurucu bir kış mevsiminde, gecenin soğuğunda nöbet tutan muhafıza “Üşüyor musun?” diye sorar. Muhafız “Alışığım kralım” diyerek cevap verir. Kral yine de “Olsun, sana seni sıcak tutacak elbiseler getirmelerini emredeceğim” diyerek gider. Bir süre geçtikten sonra kral vereceği emri unutur. Ertesi gün, nöbet tutan muhafızın soğuktan donmuş cesedini görürler. Duvarın üzerinde şöyle yazmaktadır:

Soğuğa alışkındım, fakat senin sıcak elbise vaadin beni öldürdü.

Ağır eğitim ve çalışma koşullarında görev yapan, bir yıl boyunca aralıksız çalışan hekimlerimiz manevi olarak yıpranmaktayken ayrıca vaatlerin yerine getirilmemesi, maddi noktada da hekimlerimizi zor duruma düşürmüştür. Vadedilen ücretlere göre planlarını yapan, kendilerini bu ücrete göre ayarlayan intern hekimlerimiz ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.

Hekimsen’in mücadelesi tıp fakültesinden emekliliğe kadar tüm hekimleri kapsamaktadır. Hem eğitim hem de özlük hakları konusunda Hekimsen intern hekimlerimizin her zaman yanındadır. Sorunları biliyor, intern hekimlerimizi dinliyor, çözüm önerilerini ilgili kurumlara sunuyor ve eylemlerimizle intern hekimlerimizin de haklarını alacağımızı duyuruyoruz.

Intern Hekimlerimizle İlgili Basın Açıklaması:

Basın Açıklaması

Anahtar Kelimeler: Intern Hekim Ödeme, İntern Hekim Maaş, İntern Maaş, İntern Doktor Maaş, İntern Doktor Ödeme, İntern Maaş Yasa, Hekimsen İntern Hekim, Hekimsen İntern Doktor, Hekimsen Tıp Fakültesi, 6. Sınıf Tıp Öğrenci Maaş, Hekimsen Tıp Öğrencisi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN