HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Yürütmeyi Durdurma Kararına itiraz Bir Üst Mahkemede Kesin Kararla Reddedildi (12 Ekim 2022) | HEKİMSEN

Üyemizin Mersin Silifke Devlet Hastanesi’nden Hakkari 3. Piyade Tümen Komutanlığı emrine geçici olarak görevlendirilmesinde aldırdığımız yürütmeyi durdurma kararını istinaf mahkemesine taşıyan davalı idarenin bu itirazı bir üst mahkeme tarafından kesin kararla reddedilmiştir. Hekimimizin Hakkari’ye kanuna aykırı şekilde görevlendirilmesi engellenmiştir.

Mersin Silifke Devlet Hastanesi’nde, 4924 sayılı yasa kapsamında sözleşmeli tabip olarak görev yapan üyemizin, Hakkari 3. Piyade Tümen Komutanlığı emrine geçici olarak görevlendirilmesi davasında Hekimsen tarafından yürütmeyi durdurma kararı aldırılmış ve hekimimizin Hakkari’ye gitmesi engellenmişti (17.08.2022’de alınan karar).

Yürütmeyi durdurma kararına itiraz eden davalı idare bu kararla ilgili istinaf mahkemesine başvurarak davayı bir üst mercii olan Bölge İdari Mahkemesine taşımıştır. Ancak mahkemece yürütmenin durdurulması talebi hakkında verilen kararda, mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin itirazı kesin kararla reddedilmiştir (23.09.2022’de alınan karar).

Mücadelemiz sonucunda hekimimizin Hakkari’ye kanuna aykırı şekilde görevlendirilmesi engellenmiştir.

Hekimsen, kanuna aykırı şekilde yapılan bütün görevlendirmelerde hekimlerimizin yanındadır.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: Hekim Geçici Görevlendirme, Hekimsen Geçici Görevlendirme, Geçici Görevlendirme İptali, Hukuk Geçici Görevlendirme, Geçici Görevlendirme Emsal Karar, Geçici Görevlendirme Emsal, Geçici Görev İptali, Hekimsen Hukuk Birimi, Hekimsen Görevlendirme İptali, Usulsüz Görevlendirme, Hekimsen Usulsüz Görevlendirme, Usulsüz Görevlendirme Emsal

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN