HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

İstanbul'da Kanuna Aykırı Geçici Görevlendirme İptal Edildi (29 Eylül 2022) | HEKİMSEN

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 4924 sayılı yasa kapsamında sözleşmeli tabip olarak görev yapan üyemizin, Hakkari 3. Piyade Tümen Komutanlığı emrine geçici olarak görevlendirilmesinin iptaline dair Hekimsen tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı alınmış, hekimimizin Hakkari’ye kanuna aykırı şekilde görevlendirilmesi engellenmiştir.

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 4924 sayılı yasa kapsamında sözleşmeli tabip olarak görev yapan üyemizin, Hakkari 3. Piyade Tümen Komutanlığı emrine geçici olarak görevlendirilmesinin iptaline dair Hekimsen tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı alınmış, hekimimizin Hakkari’ye kanuna aykırı şekilde görevlendirilmesi engellenmiştir.

Hekimimize gideceği yerin, yapacağı görevin ve görevlendirmenin hukuki dayanağının bildirilmemesi, görevlendirilebileceği sebepler kanunda açıkça yazılı olmasına rağmen maddede tanımlanan olağanüstü şartların ya da hizmet içi eğitim çalışmalarının olayda mevcut olmaması sebebi ile açıkça hukuka aykırı bulunan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlara yol açabilecek nitelikte olduğu sonucuna varılan geçici görevlendirmenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Geçici görevlendirme şartları 4924 sayılı Yasa'nın 3. maddesinin 4. fıkrasında “Sözleşmeli personel; deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve benzeri afetler, sıkıyönetim, olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hali ile yılda bir ayı geçmeyen hizmet içi eğitim çalışmaları esnasında, tabip ve hemşireler diyaliz eğitimi amacıyla en fazla bir defa ve toplam üç ayı geçmemek üzere ve bu sürenin dört katı mecburi hizmet yükümlüsü olarak çalışmayı taahhüt etmek kaydıyla, pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birimlerde geçici olarak görevlendirilebilir.” şeklinde açıkça belirtilmektedir.

Hekimsen, kanuna aykırı şekilde yapılan bütün görevlendirmelerde hekimlerimizin yanındadır.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Geçici Görevlendirme, Geçici Görevlendirme İptali, Usulsüz Görevlendirme Emsal, Usulsüz Görevlendirme İptali, Hekimsen Usulsüz Görevlendirme, Hekimsen Görevlendirme İptali, Hekimsen Geçici Görevlendirme İptali, Usulsüz Görevlendirme, Usulsüz Görevlendirme Hekimsen, Hukuk Geçici Görevlendirme

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN